Chiến Thiên Long Đế [C]

Tác giả:Thiên Nham
Thể loại:Huyền Huyễn
Convert
Giới thiệu:

Thiếu niên Tiêu Nghệ, được Thôn Thiên Long Đế huyết mạch, lại bị người cho rằng là đê đẳng nhất huyết mạch, nhận hết chế ngạo cười nhạo!

Lại không có ai biết, Long Đế huyết mạch là đẳng cấp cao nhất huyết mạch, có thể áp chế Long tộc, thôn phệ vạn vật, làm cho người loại nghe tin đã sợ mất mật Long tộc, từ nay về sau trở thành hắn không ngừng tiến hóa trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng.