Chiến Quốc Tung Hoành (8 tập)

Tác giả:Hàn Xuyên Tử
Thể loại:Lịch Sử, Quân Sự
Sưu tầm Truyện Hay
Giới thiệu:

Quỷ Cốc Tử vốn là thế ngoại cao nhân, không màng thế sự.

Vì xót thương trăm họ lầm than bởi binh hỏa phân tranh, nên ông quyết định tạm gác tu tiên, thao túng ván cờ thiên hạ. Rèn luyện bốn người đệ tử Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Trương Nghi, Tô Tần thành những quân cờ chủ chốt, kết cục của ván cờ chính là sự thái bình của thiên hạ. Song phàm là con người ai cũng có hỉ, nộ, ái, ố; ai cũng có tư tình tư lợi, không phải những quân cờ vô tri mặc người điều khiển. Bốn đại đệ tử có tính cách khác biệt, nhân phẩm có cao thấp, có lý tưởng xa gần, sau khi hạ sơn, lập tức mỗi người một hướng.

Bốn quân cờ do Quỷ Cốc Tử tung ra, liệu có vuột khỏi tay ông mà khiến thiên hạ loạn càng thêm loạn?

Bộ tiểu thuyết trường thiên "Chiến Quốc tung hoành: Thế cục Quỷ Cốc Tử" không chỉ là một pho lịch sử bi tráng mà còn là một bộ toàn thư sống động về mưu lược, mở ra cảnh giới tối cực của trí tuệ và âm mưu, chính nghĩa và âm hiểm...

***+++...+++***

Số hóa và soát lỗi: VCTVEGROUP
Nguồn sưu tầm: tve-4u.org