Chiến Lật Cao Không [C]

chien-lat-cao-khong-convert
Tác giả:Áo Bì Gia
Sưu tầm Truyện Hay

Mời các bạn tham gia [Luận Truyện] Chiến Lật Cao Không
Truyện xếp thứ 28 bảng nguyệt phiếu Khởi Điểm tháng 8
-----
Đây từng là một trong Top 10 truyện BQT đề cử (khuyến đọc)
Mời các bạn tham gia Convert và Luận Top 10
-----
Giới thiệu:
Tỉnh lại sau giấc ngủ, xuất hiện tại hơn nghìn thước không trung.
Đây là một cái cao vút trong mây cột đá chóp đỉnh.
Ta là thế nào đi lên?
Ta làm như thế nào xuống dưới?
Cứu mạng a!

-----
-----

Giới thiệu:

Tỉnh lại sau giấc ngủ, xuất hiện tại hơn nghìn thước không trung.

Đây là một cái cao vút trong mây cột đá chóp đỉnh.

Ta là thế nào đi lên?

Ta làm như thế nào xuống dưới?

Cứu mạng a!