Chân Tướng Của Thực Tại

Sáng tác
Giới thiệu:

Tổ Chức SCP là gì ?

Một cơ quan bí mật và xuất hiện khắp nơi trên thế giới, Tổ Chức hoạt động với mọi quyền hạn, tiềm lực và được chính phủ ở nhiều nơi trên thế giới tin tưởng, giao trọng trách trong việc quản thúc những vật thể, thực thể và những hiện tượng siêu nhiên / dị thường .

Những thế lực siêu nhiên này là mối đe doạ an ninh toàn cầu lớn nhất cho loài người do những mối hiểm hoạ khôn lường về vật chất hoặc tinh thần mà nó tạo ra.

Nhân vật chính là một người bình thường, vì một vụ vi phạm quản thúc cấp độ toàn cầu mà đã dấn thân vào những bí mật khủng bố mà Tổ Chức vẫn luôn che giấu trước nhân loại...

Lưu ý : Tất cả sự kiện trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật.