Cái Thế Song Hài [C]

cai-the-song-hai
Sưu tầm Truyện Hay
Giới thiệu:

Truyện mới của lão Ngủ nè anh em bà con ơi!!!

Tá tam xích minh nguyệt, hàm lưỡng tụ thanh long, khinh kiếm khoái mã tứ ý, huề lữ giang hồ đồng du!

Giang hồ lộ thượng tẩu tẩu đình đình

   Phiên khai niên thiểu phiêu bạc đích hồi ức

   Như kim tẩu quá giá thế gian, vạn bàn lưu luyến

   Phong xuy khởi liễu tòng tiền

Tên sách như các vị thấy —— « Cái Thế Song Hài », xem như là một bản song nhân vật chính tiểu thuyết võ hiệp đi.
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Cái Thế Song Hài!