Cà Phê Ireland

ca-phe-ireland
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

“Xin hỏi muốn uống trà hay cà phê?”

“Cà phê.”

“Xin hỏi ngài muốn uống loại cà phê nào?”

“Cà phê Ireland”

“Có cần cho thêm nước mắt không?”