Buổi đi câu cuối cùng

Tác giả:Yamaguchi
Dịch Hoàn Thành
Giới thiệu:

Đây là truyện đầu tiên mà ta, Vivian Nhinhi dịch từ tiếng Nhật.
Mục đích chỉ để up trình tiếng mà thôi. :D
Bạn nào có học tiếng Nhật hay tập dịch thì có thể tham khảo, hoặc liên hệ với mình cùng dịch. :x