Bình Thiên Sách [C]

binh-thien-sach
Tác giả:Vô Tội
Thể loại:Tiên Hiệp, Tu Chân
Convert Truyện Hay Hoàn Thành

Mời các bạn tham gia thảo luận tại: [Thảo Luận] Bình Thiên Sách - Vô Tội

Giới thiệu:

Bắc Nguỵ cùng Nam Triều Lương hưng thịnh, rồi lại chính trực toàn bộ thế giới thiên địa linh khí đều tại dần dần khô kiệt, đúng là Tu Hành Giả thế giới trong điển tịch ghi chép mạt pháp linh kiệt đã đến, Lâm Ý là trong thời đại này, Nam Triều Lương nhóm đầu tiên tân sinh Tu Hành Giả.

Tác phẩm mới nhất của Vô Tội, còn nội dung thế nào thì để mọi người đánh giá!
Link