Bình Thiên Sách

Tác giả:Vô Tội
Dịch
Giới thiệu:

Thiên hạ đang trong thời kỳ thái bình, Bắc Ngụy và Nam Lương đều vô cùng hưng thịnh. Nhưng cơn biến cố kéo đến khi linh khí trong trời đất dần dần cạn kiệt. Đây chính là tai kiếp được nhắc tới trong các ghi chép của thế giới tu hành với tên gọi "Mạt Pháp Linh Kiệt".

Sống trong thời đại này, Lâm Ý là một trong những tu hành giả mới chập chững bước vào con đường tu hành của Nam Lương.