Đề tặng

Số từ: 45

Dịch giả: Nhiều người dịch
Nguồn: ecoblader.com

Quyển sách này được viết tặng cho vợ tôi, Eva, người chưa thấu hiểu hết vẻ đẹp của bản thân mình, và cho con gái Chloe của tôi, người xứng đáng hạnh phúc nhưng vẫn chưa cảm nhận được điều ấy trong tim.

Leo Babauta