Biên Niên Sử Natalya

Tác giả:V. Đào
Sáng tác
Giới thiệu:

Triệu năm trước, Chúa Tể Makythla muốn thống lĩnh đại đế chế Natalya, Makythla tạo ra một đế chế tên là : Helleath. Sau này có một người đứng lên nổi dậy vì không chịu nổi sự áp bức của Makythla nên tạo phản lập quân cách mạng tên là : Heavenife.