Bí Mật Bị Chôn Sâu

Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Tác giả ví von câu chuyện tình cảm của hai nhân vật chính như chuyện tình như bí mật ẩn sâu, yêu như bụi trần rơi xuống, cuối cùng chẳng còn người nào muốn quan tâm nữa.