Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể [C]

Tác giả:J Thần
Convert Truyện Hay

Mục lụcMục lục đầy đủ

Giới thiệu:

Quân Tiêu Dao xuyên việt huyền huyễn thế giới, trở thành hoang cổ thế gia Thần Tử, có được vô địch bối cảnh, kinh thế thiên phú, càng đạt được đánh dấu hệ thống, bắt đầu đánh dấu một cỗ đại thành Hoang Cổ Thánh Thể.

Ở Thái Nhạc Cổ Bia đánh dấu, đạt được lục tinh ban thưởng, Thần Tượng Trấn Ngục Kình!

Ở mười tuổi bữa tiệc đánh dấu, đạt được thất tinh ban thưởng, Chí Tôn cốt!

Ở Thanh Đồng Tiên Điện đánh dấu, đạt được bát tinh ban thưởng, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh!