Bạch Thủ Yêu Sư [C]

Thể loại:Giả Tưởng, Tu Chân
Convert
Giới thiệu:

Cùng hung cực ác, mất đi nhân tính người, gọi là "Nhân Tiêu" !

Lõi đời khéo đưa đẩy, am hiểu sâu nhân tình người, gọi là "Nhân Tinh!"

Hung thần ác sát, giết người như ngóe người, gọi là "Nhân Đồ!"

Như vậy, hành sự thất thường biến hoá kỳ lạ, đa trí như yêu người, liền gọi là...