Bạch Ngọc Sách's Universe

Tác giả:Supergod
Dịch
Giới thiệu:

Thế giới giả tưởng BNS qua trí tưởng tượng của Supergod sẽ hiện lên trong tác phẩm Bạch Ngọc Sách's Universe. Thế giới đó nằm ở một vũ trụ khác, nơi có một hành tinh mà mỗi trang truyện trên mạng là một mảng lục địa. Lục địa BNS cũng là một trong số đó. Ở đây, một số thành viên của BNS sẽ có cơ hội hóa thân vào các nhân vật trong truyện để cùng tạo nên một câu chuyện vui vẻ.