Bách Luyện Phi Thăng Lục [C]

bach-luyen-phi-thang-luc
Tác giả:Hư Chân
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Truyện Hay
Giới thiệu:

Tần Phượng Minh , vốn là một gã sơn thôn thiếu niên bình thường , ăn lầm vô danh Chu Quả , bước vào con đường tu chân , lấy luyện khí lập nghiệp , bằng vào chế phù thiên phú , một mình xông xáo bụi gai giăng đầy Tu Tiên giới , bản hết thảy đều thuận lợi phi thường , nhưng là có một việc khó liệu phát sinh ở trên người hắn...