Bạch Cốt Đại Thánh [C]

bach-cot-dai-thanh-convert
Tác giả:Giảo Hỏa
Sưu tầm Truyện Hay

Mời các độc giả tham gia thảo luận truyện tại: [Luận Truyện] Bạch Cốt Đại Thánh - Giảo Hỏa

Link bản dịch: Bạch Cốt Đại Thánh [Dịch]

Giới thiệu:

Tấn An một người chạy tới du lịch tự túc chúng thần hương danh xưng núi Côn Luân.

Làm từ rách nát bên trong mở mắt tỉnh lại nhìn trước mắt thế giới.

Thương hải tang điền, trời tím khô kiệt.

Ps: Đã kịp tác!

"Đã có 2 vạn quân đặt trước tác phẩm « Nơi này có yêu khí » "