Bạch Bào Tổng Quản

bach_bao_tong_quan
Tác giả:Tiêu Thư
Thể loại:Huyền Huyễn
Sưu tầm
Giới thiệu:

Chuyển thế hồi sinh với võ học hưng thịnh thế giới, người mang Phật gia thần thông, từ quốc công phủ tạp dịch trở thành vương phủ tổng quản, từ một giới người bình thường trưởng thành lên thành trấn quốc võ học tông sư, nắm quyền thế, đến mỹ nữ, tận hưởng này thế giới tuyệt diệu.

PS: truyện nhiều tháng nằm tóp cao tung hoành quidian