Bá Thiên Vũ Thánh [C]

Tác giả:Xà Thôn Kình
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Võ đạo, đạo thuật, ai mạnh ai yếu

Thế tục, tu giới, ai thắng ai bại

Tất cả đều ở Bá Thiên võ đạo!

... ... ...

Vẫn muốn viết một quyển và phong thần như nhau thế tục và tu giới trùng hợp đích thư, hiện tại mò lấy điểm mà đầu mối!​
Đây là truyện thứ hai của lão Xà Thôn Kình(đã full), ra sau Thông Thiên Đại Thánh, truyện tiếp theo là Tiên Giới Độc Tôn, ta thấy Bạch Ngọc Sách chưa có nên đăng thêm. Ta không giỏi lắm về khoản ăn nói, cũng chỉ biết chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cuộc đời luôn tràn ngập tiếng cười :D:D:D.
Chào mừng mọi người đến đọc bộ truyện đầu tiên ta đăng