Ảm Đạm

am-dam
Tác giả:Tiểu Duyên
Thể loại:Ngôn Tình
Sáng tác
Giới thiệu:

Truyện gồm nhiều quyển, mỗi quyển lại bao gồm nhiều chương...

Truyện viết về vấn đề đời sống, tình yêu và xã hội...

Truyện nhẹ nhàng, có tình tiết chậm...

Ai yêu thì coi, ai thấy có khuyết điểm nào thì góp ý bằng dẫn chứng cụ thể...

Từ chối tiếp nhận các ý kiến chỉ chê dở một chiều ^_^