Ai Đã Nằm Trong Mộ

ai-da-nam-trong-mo
Tác giả:R.l.stine
Sưu tầm Truyện Hay Hoàn Thành
Giới thiệu:

Ai đã nằm trong mộ truyện trong seri truyện Goosebumps

Ai đã nằm trong mộ - Những truyện kì bí của R.L Stine....p/s: không dành cho người yếu tim và kon nít chưa bít đọc chữ.......