4:55

4:55
Sưu tầm Truyện Hay Hoàn Thành

Các chương mới

Giới thiệu:

Văn án "4.55"
Trích đoạn :

Quen với Cinderella là tại ga Đài Bắc.

Nói cho rõ hơn, thì lần đầu tiên nhìn thấy cô là ở ga Đài Nam, còn quen cô thì ở ga Đài Bắc.

Nếu như nhìn thấy có thể coi là quen biết, vậy người mà mỗi người chúng ta quen biết đầu tiên có lẽ là bà mụ hay y tá nhà hộ sinh rồi.

Cũng may là dù ở Đài Nam hay Đài Bắc, cũng đều là ở ga xe lửa.

Cinderella ? Người nước ngoài sao ? Nếu không sao lại có cái tên nghe như trong truyện Cô bé lọ lem vậy ? Không, đó chỉ là tên tiếng Anh của cô ấy mà thôi.
Nguồn: jhtfan.wordpress.com