[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
823
Tu vi
1,387
Xưa nhớ truyện này 1 thời hót hòn họt trên bns mà lão, cùng thời với ma thiên kí của Vong béo thì phải, sao lại đắp chiếu v lão
Vì quá khó dịch nên các dịch giả bỏ cả, vẫn còn những chương chưa biên trong box dịch thô ý, lão biên lại rồi đăng tiếp được không😙.
 

Top