[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

sweetzarbie

Hóa Thần Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
105
Tu vi
554
https://bachngocsach.com/reader/kiem-vuong-trieu/nwzs
Đạo hữu đọc xem có phần nào cần tranh luận thì cứ cho ý kiến nhé
Câu 1 đh biên :
"Tịnh Lưu Ly và Diệp Tránh Nam vẫn đứng trước cửa dưới bóng râm mái hiên, một đạo kiếm quang khổng lồ xuất hiện chắn trước mặt hai người ngăn cản tất cả hơi nước và hỏa tuyến đang bị thổi bay về phía hai người họ. Trước mặt bọn họ vẫn tịnh không thấy thân ảnh Đinh Ninh lẫn cái hộp sắt to lớn kia."

Câu này ok, nhưng nếu viết lại ta vẫn giữ chữ thì, lấy liên từ để nối cho câu liền lạc. "TLL và DTN vẫn đứng trước cửa dưới bóng râm mái hiên thì một đạo kiếm quang..."
Nếu nói hết ý chấm câu thì viết "TLL và DTN vẫn đứng trước cửa bóng râm mái hiên. Một đạo kiếm quang... Nhưng viết vậy thì đoạn văn gẫy khúc, không trơn.

Câu 2 đh biên :
Không biết Đinh Ninh đã lui về trong trạch viện ở phía sau hay là vẫn ẩn nấp trong các ngõ phố xung quanh, tuy vậy chuôi phi kiếm đang tỏa ra những luồng ánh sáng trắng như những bông hoa đang nở rộ kia thì vẫn lơ lửng trên không trung như cũ. Tàn kiếm này giống như chuồn chuồn trong gió bão, lắc lư rồi rớt xuống.

Bây giờ ta xem lại câu này thì thấy mình sai, nhưng đạo hữu biên như vậy cũng sai. Sai nặng luôn. Vậy đọc lại câu tiếng Trung và phiên âm Hán Việt đi :
Tiếng Trung :
丁宁不知是退回了身后的宅院中, 还是隐匿到了周围的街巷之中, 但是那一柄剑丝上盛开着细密白花的飞剑, 却是依旧停顿在空中.
Phiên âm Hán Việt :
Đinh ninh bất tri thị thối hồi liễu thân hậu đích trạch viện trung, hoàn thị ẩn nặc đáo liễu chu vi đích nhai hạng chi trung, đãn thị na nhất bính kiếm ti thượng thịnh khai trứ tế mật bạch hoa đích phi kiếm, khước thị y cựu đình đốn tại không trung.

Ti là sợi, tia, đại khái là cái gì rất mỏng.
Na nhất bính kiếm : ta thấy nhất bính là từ loại, giống như mình nói một thanh kiếm, một cành hoa. Chuôi là đối với với ta là cái cán kiếm để cầm nên "na nhất bính kiếm" có nghĩa là thanh kiếm.
Na nhất bính kiếm ti thượng : có nghĩa là trên đường lưỡi gươm. Không phải nguyên cái lưỡi kiếm đâu mà chỉ là cái đường mỏng bén nhất trên mặt kiếm thôi.
khai trứ : tỏa ra bắn ra.
Tế mật bạch hoa đích phi kiếm : là những thanh kiếm rất nhỏ nhìn như những đốm sáng trắng. Giống như mình nhìn thợ rèn rèn dao, lưỡi dao ma sát với mặt quay bắn ra những tia lửa. Bạch hoa là mang nghĩa này.
khước thị y cựu đình đốn tại không trung : nhưng vẫn dừng lại/bất động/từ phù hợp??? trong không trung.
Vậy trong cụm này phi kiếm là chủ ngữ, vị ngữ là vẫn đứng yên/dừng lại, trạng ngữ : trong không trung.
Nguyên cái vế trước "phi kiếm" có giữa vai trò bổ nghĩa. Nghĩa của cả cụm : Nhưng những phi kiếm nhỏ mịn như những đốm lửa trắng tóe ra từ trên đường bén của lưỡi kiếm này/kia thì lại vẫn đứng yên trong không trung.

Tóm lại, đạo hữu biên theo cái sai của ta mà không đối chiếu lại với bản Hán Việt.
Thật ra đây là một trong những chương ta dịch đầu tiên. Lúc đó ta không đọc truyện, chỉ nhận ngang thế này, tuy câu trên cho dù viết lại như vậy ta cũng không hiểu tại sao mấy cái phi kiếm thì liên quan gì đến Đinh Ninh. Dạo đó ta không phân được chủ vị, câu viết mới đi ngàn dặm như vậy.

Nhìn sơ thì có chỗ ok, có chỗ ta không đồng ý. Ví dụ như trên.
 
Last edited:

bin7121

Luyện Hư Trung Kỳ
Ngọc
49
Tu vi
776
Câu 1 đh biên :
"Tịnh Lưu Ly và Diệp Tránh Nam vẫn đứng trước cửa dưới bóng râm mái hiên, một đạo kiếm quang khổng lồ xuất hiện chắn trước mặt hai người ngăn cản tất cả hơi nước và hỏa tuyến đang bị thổi bay về phía hai người họ. Trước mặt bọn họ vẫn tịnh không thấy thân ảnh Đinh Ninh lẫn cái hộp sắt to lớn kia."

Câu này ok, nhưng nếu viết lại ta vẫn giữ chữ thì, lấy liên từ để nối cho câu liền lạc. "TLL và DTN vẫn đứng trước cửa dưới bóng râm mái hiên thì một đạo kiếm quang..."
Nếu nói hết ý chấm câu thì viết "TLL và DTN vẫn đứng trước cửa bóng râm mái hiên. Một đạo kiếm quang... Nhưng viết vậy thì đoạn văn gẫy khúc, không trơn.

Câu 2 đh biên :
Không biết Đinh Ninh đã lui về trong trạch viện ở phía sau hay là vẫn ẩn nấp trong các ngõ phố xung quanh, tuy vậy chuôi phi kiếm đang tỏa ra những luồng ánh sáng trắng như những bông hoa đang nở rộ kia thì vẫn lơ lửng trên không trung như cũ. Tàn kiếm này giống như chuồn chuồn trong gió bão, lắc lư rồi rớt xuống.

Bây giờ ta xem lại câu này thì thấy mình sai, nhưng đạo hữu biên như vậy cũng sai. Sai nặng luôn. Vậy đọc lại câu tiếng Trung và phiên âm Hán Việt đi :
Tiếng Trung :
丁宁不知是退回了身后的宅院中, 还是隐匿到了周围的街巷之中, 但是那一柄剑丝上盛开着细密白花的飞剑, 却是依旧停顿在空中.
Phiên âm Hán Việt :
Đinh ninh bất tri thị thối hồi liễu thân hậu đích trạch viện trung, hoàn thị ẩn nặc đáo liễu chu vi đích nhai hạng chi trung, đãn thị na nhất bính kiếm ti thượng thịnh khai trứ tế mật bạch hoa đích phi kiếm, khước thị y cựu đình đốn tại không trung.

Ti là sợi, tia, đại khái là cái gì rất mỏng.
Na nhất bính kiếm : ta thấy nhất bính là từ loại, giống như mình nói một thanh kiếm, một cành hoa. Chuôi là đối với với ta là cái cán kiếm để cầm nên "na nhất bính kiếm" có nghĩa là thanh kiếm.
Na nhất bính kiếm ti thượng : có nghĩa là trên đường lưỡi gươm. Không phải nguyên cái lưỡi kiếm đâu mà chỉ là cái đường mỏng bén nhất trên mặt kiếm thôi.
khai trứ : tỏa ra bắn ra.
Tế mật bạch hoa đích phi kiếm : là những thanh kiếm rất nhỏ nhìn như những đốm sáng trắng. Giống như mình nhìn thợ rèn rèn dao, lưỡi dao ma sát với mặt quay bắn ra những tia lửa. Bạch hoa là mang nghĩa này.
khước thị y cựu đình đốn tại không trung : nhưng vẫn dừng lại/bất động/từ phù hợp??? trong không trung.
Vậy trong cụm này phi kiếm là chủ ngữ, vị ngữ là vẫn đứng yên/dừng lại, trạng ngữ : trong không trung.
Nguyên cái vế trước "phi kiếm" có giữa vai trò bổ nghĩa. Nghĩa của cả cụm : Nhưng những phi kiếm nhỏ mịn như những đốm lửa trắng tóe ra từ trên đường bén của lưỡi kiếm này/kia thì lại vẫn đứng yên trong không trung.

Tóm lại, đạo hữu biên theo cái sai của ta mà không đối chiếu lại với bản Hán Việt.
Thật ra đây là một trong những chương ta dịch đầu tiên. Lúc đó ta không đọc truyện, chỉ nhận ngang thế này, tuy câu trên cho dù viết lại như vậy ta cũng không hiểu tại sao mấy cái phi kiếm thì liên quan gì đến Đinh Ninh. Dạo đó ta không phân được chủ vị, câu viết mới đi ngàn dặm như vậy.

Nhìn sơ thì có chỗ ok, có chỗ ta không đồng ý. Ví dụ như trên.
Đồng ý có lẽ có chỗ ta sai, cũng xin lấy lí do là ta biên từ bản vietphrase chứ ko có translator hỗ trợ. Nhưng đạo hữu có để ý, những đoạn ta sửa cả đoạn chứ ko phải mỗi từ mỗi chữ
 

sweetzarbie

Hóa Thần Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
105
Tu vi
554
Đồng ý có lẽ có chỗ ta sai, cũng xin lấy lí do là ta biên từ bản vietphrase chứ ko có translator hỗ trợ. Nhưng đạo hữu có để ý, những đoạn ta sửa cả đoạn chứ ko phải mỗi từ mỗi chữ
Tuy đh biên từ vietphrase, gọi là viết lại cả đoạn nhưng từ vựng dùng cũng sai như chuôi kiếm. Nếu dịch mà chỉ dựa vào phần convert trong qt thì phải chịu biên độ sai sót thôi. Dịch rất cực, điều kiện học hỏi và sức viết mỗi người khác nhau, đh k cần cầu toàn.
 

Top