Luận Truyện Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Mai Sẽ Tắm

Kim Đan Sơ Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
118
Kiểu như "Thôi xong".
Nhưng mà có cảm giác quen thuộc lắm lắm cơ.
Không thể hòa trộn lẫn lộn huynh được với 1 ai.
 

Top