Thông Báo Truyện đang dịch ở BNS tháng 10. Khen, chê, giục giã, tham gia...

Bạn thích đọc truyện nào?


  • Total voters
    82
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
743
Tu vi
1,387
Bản dịch Ma thiên ký từ 344-625 không có ah các huynh ? phải nghiền cv á >:<
Uhm hiện tại ma thiên ký đang có hai nhóm dịch một dịch kỹ từ 334-625 một nhóm dịch nhanh sát tác giả.bạ chiụ khó chò vạy vì dịch kỹ nên hơi lâu.cũng phải có mọi người cùng góp sức mới nhanh dc và cũng cần các bạn ủng hộ. Nhìn bản dịch kỹ chỉ có mấy like mà buồn cho công sức nhóm dịch các bạnmmuốn truyện dịch nhanh thì mau vào lập tài khoản like nhiều động viên dịch giả mới dc.ai cũng muốn đọc nhưng chỉ có vài like thì dịch giả cũng nản k mất gì chỉ tiện tay kích like thui
 
Status
Not open for further replies.

Top