Luận truyện: Tuyệt Đại Đế Tế [C] - Đánh Chết Cũng Muốn Tiền (Đả Tử Đô Yếu Tiễn)