Luận Truyện Tuyệt Đại Đế Tế [C] - Đánh Chết Cũng Muốn Tiền (Đả Tử Đô Yếu Tiễn)

Phươnggggggg

Phàm Nhân
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
109.869,19
Tu vi
0,01
Tên truyện: Tuyệt Đại Đế Tế [C] - 绝代帝婿
Tác giả: Đánh Chết Cũng Muốn Tiền (Đả Tử Đô Yếu Tiễn)
Link Convert: Tuyệt Đại Đế Tế [C] - Đánh Chết Cũng Muốn Tiền (Đả Tử Đô Yếu Tiễn)

tai_xuong_1_6.jpgTừng là phò mã gia phế vật bị tất cả mọi người xem thường, một ngày kia lại lấy thân phận Thánh tử đương đại mạnh nhất tông môn trở về, toàn bộ Hoàng triều đều lạnh run dưới chân của hắn!
 
Top