Game Đăng ký chơi Ma sói - ván 22 ngày 19/9/2020

Phong Linh

Kim Đan Sơ Kỳ
Ngọc
217,36
Tu vi
135,07
13:00 là buổi trưa!!!! cơ bản thì ngày đầu cũng chưa thảo luận gì nhiều... key point là onl lúc 18:00 để làm nhiệm vụ. Còn ngày đầu, ai chết ai sống... âu là do định mệnh nhé.
Thế thì ngày đầu có phải post đủ 10 post không? Ta thấy nên bỏ qua quy định này vào ngày đầu tiên.
 
Top