Luận Truyện Hoàng Đế - Linh Angel

Vong Mạng

Phàm Nhân
Super-Moderator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Ngọc
442.100,20
Tu vi
0,67
Các vị sư huynh sư tỷ, đây là lần đầu của để nên còn nhiều bỡ ngỡ mong mọi người giúp đỡ để hoàn thiện hơn.
Bạn thêm link truyện đi cho anh chị em muốn đọc dễ tiếp cận :D
Forum nhiều truyện quá nên tìm chắc cũng hơi tốn thao tác.
 
Top