Luận Truyện Tự Mình Tu Thành Người Dưỡng Quỷ - Ủng Hữu Phúc Khí

Hoàng Hi Bình

Luyện Hư Trung Kỳ
Dịch Giả Thiên Phủ
Đệ Nhất Dịch Giả Tháng 12
Tên truyện: Tự Mình Tu Thành Người Dưỡng Quỷ
Tác giả: Ủng Hữu Phúc Khí
Dịch và đăng bởi: Hội Linh Dị
Nguồn: bachngocsach.com

Link truyện: Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ - Ủng Hữu Phúc Khí

Chuyện về một bác sỹ tâm lý sống ở New York...
Ác linh quấn thân... Annabelle, Pennywise... và còn ác linh nào nữa.....
Mời đón đọc

HỘI LINH DỊ gồm:
Trưởng hội kiêm dịch giả: Hoàng Hi Bình
Trưởng biên: @rivulet
Hai phó hội sinh đẹp là: @Minachan@Mâyy
Tag nhẹ: @Lục Dương @Lục Lam @Lucy Cưng @Tường Vy @Kemkensi @S1000rr @Niệm Di @Vũ Tích @Vivian Nhinhi @Thỏ Thỉnh Thần @Đại Hùng @Đa Diện @Tâm Duyên @Mặc Mặc ......
Cầu lì xì
Cầu hoa tươi
 

Đa Diện

Võ Giả
Ngọc
12.082,18
Tu vi
9,43
Thường thì lam hay đọc những bộ truyện tiên hiệp, xuyên không, sắc hiệp , đồng nhân và đô thị
Nhưng đây là lần đầu tiên lam mạo hiểm đọc thể loại truyện linh dị
Lam có thể đánh giá 100 điểm cho bộ truyện Tự Mình Tu Thành Người Dưỡng Quỷ trên thang /10000000000000000 điểm
:gmywkam:
Mong nhóm Linh Dị có thể bom chương nhiều để lam có thể xem được nhiều lỗi sai chính tả của Trưởng hội hơn
 
Top