[Nhiệm Vụ] Nhiệm vụ liên hoàn Tháng 8

Chào các bạn. :hoa:
Những ngày vừa qua chúng ta đã trải qua một mùa Covid thật căng thẳng, vì vậy mị xin mạn phép đưa ra một chuỗi nhiệm vụ nho nhỏ tạo sân chơi cho các bạn, và cũng là để các bạn dành được những phần thưởng đặc sắc, hấp dẫn.
1. Dịch 2 chương (mỗi bộ 1 chương) và review 2 bộ :
Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Khi Bác Sĩ Mở Hack - Thủ Ác Thốn Quan Xích
Chương dịch phải có xác nhận của trưởng nhóm dịch đó và phải dc đăng trên Reader ở thời điểm báo hoàn thành nhiệm vụ.
Mod @Niệm Di sẽ hỗ trợ các bạn phối hợp với team Dịch để nhận - trả chương.
Trường hợp tự dịch bộ của bản thân, thì phải dịch 5 chương phải dc đăng trên Reader ở thời điểm báo hoàn thành nhiệm vụ.
2. Lập 1 topic giới thiệu công thức chế biến món ăn tại Ẩm Thực
3. Sưu 3 đầu truyện ngôn hoàn có từ 50 chương trở lên.
4. Post một bài cổ vũ tinh thần cộng đồng trong mùa dịch
tại Tụ Nghĩa Đường với hagtag #Covumuadich . Bài đăng từ 300 chữ trở lên.
Nhiệm vụ sẽ kéo dài đến hết ngày 31.08.2020. Và sẽ tổng kết vào ngày 05.09.2020.
Mức độ hoàn thành và phần thưởng nhiệm vụ:

Nhiệm vụ liên hoàn gồm 4 đầu mục nhiệm vụ. Trong đó:
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ : 25%
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ: 50%
 • Hoàn thành 3 nhiệm vụ: 75%
 • Hoàn thành 4 nhiệm vụ: 100%
Phần thưởng sẽ dựa vào các mức độ hoàn thành nhiệm vụ để trao giải.
 • Đối với mức 25% : bạn sẽ nhận được 1000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 2000 ngọc
 • Đối với mức 50%: bạn sẽ nhận được 2000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 5000 ngọc
 • Đối với mức 75%: bạn sẽ nhận được 5000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 10000 ngọc
 • Đối với mức hoàn thành toàn mỹ 100% : bạn sẽ nhận được 5000 ngọc và màu nick đặc biệt (chọn trong 7 màu mục User - Postbit - Signature, thời hạn 14 ngày).
Chúc các bạn may mắn!!!

Lại la lại la!!!! Ai không sợ ngọc nhiều, màu nick đẹp.... thì nhanh tay đăng ký đi nào!!!!!
Cc @pctrieu0812 @Niệm Di
 
Last edited:

Kemkensi

Phi Thăng kiếp
Moderator
Phó Chủ Nguyệt Thành
Chào các bạn. :hoa:
Những ngày vừa qua chúng ta đã trải qua một mùa Covid thật căng thẳng, vì vậy mị xin mạn phép đưa ra một chuỗi nhiệm vụ nho nhỏ tạo sân chơi cho các bạn, và cũng là để các bạn dành được những phần thưởng đặc sắc, hấp dẫn.
1. Dịch 2 chương và review 2 bộ :
Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Khi Bác Sĩ Mở Hack - Thủ Ác Thốn Quan Xích
Chương dịch phải có xác nhận của trưởng nhóm dịch đó và phải dc đăng trên Reader ở thời điểm báo hoàn thành nhiệm vụ.
Mod @Niệm Di sẽ hỗ trợ các bạn phối hợp với team Dịch để nhận - trả chương.
Trường hợp tự dịch bộ của bản thân, thì phải dịch 5 chương phải dc đăng trên Reader ở thời điểm báo hoàn thành nhiệm vụ.
2. Lập 1 topic giới thiệu công thức chế biến món ăn tại Ẩm Thực
3. Sưu 3 đầu truyện ngôn hoàn có từ 50 chương trở lên.
4. Post một bài cổ vũ tinh thần cộng đồng trong mùa dịch
tại Tụ Nghĩa Đường với hagtag #Covumuadich . Bài đăng từ 300 chữ trở lên.

Mức độ hoàn thành và phần thưởng nhiệm vụ:
Nhiệm vụ liên hoàn gồm 4 đầu mục nhiệm vụ. Trong đó:
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ : 25%
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ: 50%
 • Hoàn thành 3 nhiệm vụ: 75%
 • Hoàn thành 4 nhiệm vụ: 100%
Phần thưởng sẽ dựa vào các mức độ hoàn thành nhiệm vụ để trao giải.
 • Đối với mức 25% : bạn sẽ nhận được 1000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 2000 ngọc
 • Đối với mức 50%: bạn sẽ nhận được 2000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 5000 ngọc
 • Đối với mức 75%: bạn sẽ nhận được 5000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 10000 ngọc
 • Đối với mức hoàn thành toàn mỹ 100% : bạn sẽ nhận được 5000 ngọc và màu nick đặc biệt (chọn trong 7 màu mục User - Postbit - Signature, thời hạn 14 ngày).
Chúc các bạn may mắn!!!

Lại la lại la!!!! Ai không sợ ngọc nhiều, màu nick đẹp.... thì nhanh tay đăng ký đi nào!!!!!
Cc @pctrieu0812 @Niệm Di
review cả 2 bộ luôn hả nàng
 
Top