Tân Thủ Tân thủ

Status
Not open for further replies.

Thỏ Thỉnh Thần

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
1.071,28
Tu vi
100,00
Chào mọi người
Qua đệ đang ngủ thì thấy mưa gió ầm ầm, mở cửa ra thì thấy gió rất mạnh, cây cối ngả nghiêng. Đệ nhận ra được ba điều:
1. Trời có bão từ bao giờ?
2. Cây cối liệu có đổ không?
3. Gió thổi từ đâu đến?
2 câu đầu thì thời gian đã trả lời, nhưng không biết câu thứ 3 thì đáp án là gì, đệ tìm hoài không thấy, không biết huynh tìm hộ đệ được không
 

Tinyheart9x

Phàm Nhân
Ngọc
122.487,56
Tu vi
0,00
Qua đệ đang ngủ thì thấy mưa gió ầm ầm, mở cửa ra thì thấy gió rất mạnh, cây cối ngả nghiêng. Đệ nhận ra được ba điều:
1. Trời có bão từ bao giờ?
2. Cây cối liệu có đổ không?
3. Gió thổi từ đâu đến?
2 câu đầu thì thời gian đã trả lời, nhưng không biết câu thứ 3 thì đáp án là gì, đệ tìm hoài không thấy, không biết huynh tìm hộ đệ được không
Đệ lại học được sự lươn lẹo ở đâu rồi :))
 

rivulet

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Trial-Moderator
Ngọc
5.372,15
Tu vi
372,54
Qua đệ đang ngủ thì thấy mưa gió ầm ầm, mở cửa ra thì thấy gió rất mạnh, cây cối ngả nghiêng. Đệ nhận ra được ba điều:
1. Trời có bão từ bao giờ?
2. Cây cối liệu có đổ không?
3. Gió thổi từ đâu đến?
2 câu đầu thì thời gian đã trả lời, nhưng không biết câu thứ 3 thì đáp án là gì, đệ tìm hoài không thấy, không biết huynh tìm hộ đệ được không
Càng ngày càng sáng tạo. Cố gắng phát huy nha. Tỷ thích á :026:
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Thái Ất Hạ Vị
Moderator
Tầm Thư Đại Thừa
Qua đệ đang ngủ thì thấy mưa gió ầm ầm, mở cửa ra thì thấy gió rất mạnh, cây cối ngả nghiêng. Đệ nhận ra được ba điều:
1. Trời có bão từ bao giờ?
2. Cây cối liệu có đổ không?
3. Gió thổi từ đâu đến?
2 câu đầu thì thời gian đã trả lời, nhưng không biết câu thứ 3 thì đáp án là gì, đệ tìm hoài không thấy, không biết huynh tìm hộ đệ được không
 

Attachments

Lục Lam

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Moderator
Phó Chủ Phong Thành
Bạn @caudocmoc , chắc do nhầm lẫn bạn đã tạo hai topic giới thiệu ở tân thủ, quy định của diễn đàn là mỗi tân thủ chỉ được tạo một topic giới thiệu.
Vậy nên...................Lam xin được phép gọi nàng tiên @Hoa Ly Hi Dạ ra giải cứu bạn khỏi cảnh túng quẫn này
:chutinhtri:
 
Status
Not open for further replies.
Top