Tân Thủ Chào

Status
Not open for further replies.

Monv

Phàm Nhân
Ngọc
190,00
Tu vi
0,00
2
Mọi người ở BNS chào bạn, hy vọng bạn ko coi mọi người là mọi a.
Nhân tiện, ngoài kia đang mưa bão ì ầm, bạn có biết gió bắt đầu từ đâu không?
Mọi người ở BNS chào bạn, hy vọng bạn ko coi mọi người là mọi a.
Nhân tiện, ngoài kia đang mưa bão ì ầm, bạn có biết gió bắt đầu từ đâu không?
Cảm ơn bạn bạn đã nhắc nhở có lẽ tự động sửa đôi khi ko phải lúc nào cũng tiện.
Và cơn gió lạnh mang theo mưa hôm nay bắt nguồn từ áp thấp nhiệt đới ở biển Đông
 
Status
Not open for further replies.
Top