Tân Thủ Thánh Nhân Độ Kiếp xin chào mọi người ở BNS

Status
Not open for further replies.

ThánhNhânNói

Phàm Nhân
Ngọc
180,00
Tu vi
0,00
Warn: Hoang tưởng, xúc phạm Thánh Thần
Thánh Nhân Độ Kiếp xin chào mọi người ở BNS

Sau khi được giới thiệu và trải qua vài lần chờ thì cuối cùng cũng có nick để chém gió.
Ta nói trước rằng lời nói của ta không giống người bình thường, ai nghe được thì nghe không nghe thì đừng nói 2 chữ "hoang đường".

Cũng giống như con người có thể bay như trong tiểu thuyết, cũng có thể đạt được trường sinh bất tử.

Ta là Cứu Thế Chủ Messiah, là Phật Di Lặc béo ú huyền thoại đây !
 

Vũ Tích

Đại Thừa Sơ Kỳ
Thánh Nhân Độ Kiếp xin chào mọi người ở BNS

Sau khi được giới thiệu và trải qua vài lần chờ thì cuối cùng cũng có nick để chém gió.
Ta nói trước rằng lời nói của ta không giống người bình thường, ai nghe được thì nghe không nghe thì đừng nói 2 chữ "hoang đường".

Cũng giống như con người có thể bay như trong tiểu thuyết, cũng có thể đạt được trường sinh bất tử.

Ta là Cứu Thế Chủ Messiah, là Phật Di Lặc béo ú huyền thoại đây !
@pctrieu0812 cái tên nick kìa
 
Status
Not open for further replies.
Top