Chú Ý Mời Luận Top 10

lão nên sắc

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
162.201,73
Tu vi
0,00
TOP 10 TRUYỆN BQT ĐỀ CỬ

STT
Tên truyện
Reader
Thể loại
Chương ra đến 15/8
Tác giả
Lý do đề cử
Leader phụ trách
1​
Huyền huyễn​
220​
Tàn mộng tinh hỏa 残梦星火​
Tháng 7 số 5 nguyệt phiếu Tung Hoành​
2​
Tiên hiệp​
210​
Vong Ngữ 忘语​
Tác "ruột" của BNS; Tháng 8 vào top 10 nguyệt phiếu Khởi Điểm​
3​
Đô thị dị năng​
520​
Lão ưng cật tiểu kê 老鹰吃小鸡​
Tháng 3 số 9; tháng 4 số 2; tháng 5, 6, 7 số 1 nguyệt phiếu Khởi Điểm​
4​
Tiên hiệp​
630​
Ngôn quy chính truyện 言归正传​
Từ tháng 1 đến nay duy trì trong top 5; số 2 tháng 6, 7 nguyệt phiếu Khởi Điểm​
5​
Tiên hiệp​
340​
Mại báo tiểu lang quân 卖报小郎君​
Tháng 6 số 4, tháng 7 số 3 nguyệt phiếu Khởi Điểm​
6​
Linh dị​
480​
Áo Bì Gia 奥比椰​
Tháng 7 số 5 nguyệt phiếu Khởi Điểm​
7​
Tiên hiệp​
210​
Vô tội 无罪​
Tháng 6, 7 số 1 nguyệt phiếu Tung Hoành​
8​
Đô thị sinh hoạt​
240​
Bộ hành thiên hạ 步行天下​
Tháng 7 số 3 nguyệt phiếu Tung Hoành​
9​
Huyền huyễn​
120​
Huyết hồng 血红​
Mới ra hơn 2 tháng đã vào top 20 nguyệt phiếu Khởi Điểm (tháng 8)​
10​
Huyền huyễn​
170​
Lục như hòa thượng 六如和尚​
Tháng 6 số 6, tháng 7 số 8 nguyệt phiếu Tung Hoành​
 
Last edited:

Thiết Huyết

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
5.090,31
Tu vi
30,00
@Thiết Huyết: Ta trân trọng mời đệ đọc thử và dẫn luận các bộ truyện Top 10 BQT đề cử.
:thank:
Đệ sẽ đọc thử bộ Đại Phụng đả canh nhân xem sao, dạo này Đại Mộng chủ đệ cũng chưa có đọc nên lâu lâu thả một câu ngoài lề chứ chẳng biết bình gì.
 

lão nên sắc

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
162.201,73
Tu vi
0,00
Đệ sẽ đọc thử bộ Đại Phụng đả canh nhân xem sao, dạo này Đại Mộng chủ đệ cũng chưa có đọc nên lâu lâu thả một câu ngoài lề chứ chẳng biết bình gì.
Bộ này ta đọc được hơn 200 chương đầu, ổn lắm. Kém Cực Phẩm Gia Đinh chút thôi.

Ngoài 3 bộ Đại Mộng, Ổn Sư Huynh, Thần Ma Thư thì 7 bộ còn lại đều đang cần người đọc thử và dẫn luận.

Đệ follow Đại Phụng nhé. Đệ còn thấy ai ham đọc, luận tốt và có thời gian thì giới thiệu cho ta nhé.
:thank:
 

lão nên sắc

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
162.201,73
Tu vi
0,00
@Bảo Hoa Thánh Tổ: Ta trân trọng mời đệ đọc thử, dẫn luận và CV các bộ truyện Top 10 BQT đề cử.

Ngoài 4 bộ Đại Mộng, Ổn Sư Huynh, Thần Ma Thư, Đại Phụng thì 6 bộ còn lại đều đang cần người đọc thử và dẫn luận. 3 bộ là Chiến lật cao không, Độ Kiếp chi vương, Thiên Tuyền thánh tử đều đang cần người CV cập nhật.
:thank:
 
Top