Đơn kiện Tiểu Hắc ám hại thảo dân lương thiện!!!

Status
Not open for further replies.

rivulet

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Trial-Moderator
Ngọc
5.372,15
Tu vi
372,54
Tiêu đề: Khiếu nại (tố cáo) về việc: @Tiểu Hắc cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình của thảo dân
Nội dung:
- Giới thiệu về người đưa đơn và nội dung khiếu nại, tố cáo: thảo dân tên gọi @rivulet nghĩa là dòng sông nhỏ mà giang hồ cứ gọi lét lép là muốn kiện tới nơi rồi.
- Giải trình vụ việc: Hạnh phúc của thảo dân là ngày ngày được nhìn ngắm đám ngọc 8,888 yêu thương. Chính mấy em ấy làm cuộc sống của thảo dân trở lên thi vị và lãng mạn vô cùng. Tuy nhiên, tên dâm tặc xấu xa @Tiểu Hắc đang tâm phá hoại cái hạnh phúc nhỏ bé ấy của thảo dân. Tội này đáng muôn chết a!
- Yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo:
+ Đề nghị kiểm tra, xác minh. Bằng chứng thảo dân đính kèm trong đơn rồi ạ.
+ Giải quyết theo đúng quy định diễn đàn (có thể kèm yêu cầu bồi hoàn tổn thất do bên bị gây ra). Do bị đơn vốn ăn chơi trác táng nên ngọc của hắn để cũng chẳng làm gì, do đó, khoản phí kiện sẽ trực tiếp trừ vào tài khoản của hắn. Ngoài ra, yêu cầu hắn bồi thường tổn thương tinh thần đã gây ra với số tiền là 30k ngọc hoặc 300 tu vi chuyển thẳng vào tài khoản của @LụcDươngTiểuSinh là tiểu đệ của thảo dân.

Người làm đơn cam kết nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.
 

Lục Dương

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Ngọc
10.375,03
Tu vi
0,14
Tiêu đề: Khiếu nại (tố cáo) về việc: @Tiểu Hắc cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình của thảo dân
Nội dung:
- Giới thiệu về người đưa đơn và nội dung khiếu nại, tố cáo: thảo dân tên gọi @rivulet nghĩa là dòng sông nhỏ mà giang hồ cứ gọi lét lép là muốn kiện tới nơi rồi.
- Giải trình vụ việc: Hạnh phúc của thảo dân là ngày ngày được nhìn ngắm đám ngọc 8,888 yêu thương. Chính mấy em ấy làm cuộc sống của thảo dân trở lên thi vị và lãng mạn vô cùng. Tuy nhiên, tên dâm tặc xấu xa @Tiểu Hắc đang tâm phá hoại cái hạnh phúc nhỏ bé ấy của thảo dân. Tội này đáng muôn chết a!
- Yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo:
+ Đề nghị kiểm tra, xác minh. Bằng chứng thảo dân đính kèm trong đơn rồi ạ.
+ Giải quyết theo đúng quy định diễn đàn (có thể kèm yêu cầu bồi hoàn tổn thất do bên bị gây ra). Do bị đơn vốn ăn chơi trác táng nên ngọc của hắn để cũng chẳng làm gì, do đó, khoản phí kiện sẽ trực tiếp trừ vào tài khoản của hắn. Ngoài ra, yêu cầu hắn bồi thường tổn thương tinh thần đã gây ra với số tiền là 30k ngọc hoặc 300 tu vi chuyển thẳng vào tài khoản của @LụcDươngTiểuSinh là tiểu đệ của thảo dân.

Người làm đơn cam kết nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.
Sao giống tấu hài vậy tỷ :7obgkek:
 

Tiểu Hắc

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
4.055,36
Tu vi
0,00
Tiêu đề: Khiếu nại (tố cáo) về việc: @Tiểu Hắc cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình của thảo dân
Nội dung:
- Giới thiệu về người đưa đơn và nội dung khiếu nại, tố cáo: thảo dân tên gọi @rivulet nghĩa là dòng sông nhỏ mà giang hồ cứ gọi lét lép là muốn kiện tới nơi rồi.
- Giải trình vụ việc: Hạnh phúc của thảo dân là ngày ngày được nhìn ngắm đám ngọc 8,888 yêu thương. Chính mấy em ấy làm cuộc sống của thảo dân trở lên thi vị và lãng mạn vô cùng. Tuy nhiên, tên dâm tặc xấu xa @Tiểu Hắc đang tâm phá hoại cái hạnh phúc nhỏ bé ấy của thảo dân. Tội này đáng muôn chết a!
- Yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo:
+ Đề nghị kiểm tra, xác minh. Bằng chứng thảo dân đính kèm trong đơn rồi ạ.
+ Giải quyết theo đúng quy định diễn đàn (có thể kèm yêu cầu bồi hoàn tổn thất do bên bị gây ra). Do bị đơn vốn ăn chơi trác táng nên ngọc của hắn để cũng chẳng làm gì, do đó, khoản phí kiện sẽ trực tiếp trừ vào tài khoản của hắn. Ngoài ra, yêu cầu hắn bồi thường tổn thương tinh thần đã gây ra với số tiền là 30k ngọc hoặc 300 tu vi chuyển thẳng vào tài khoản của @LụcDươngTiểuSinh là tiểu đệ của thảo dân.

Người làm đơn cam kết nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.
Chả nhẽ hơm biết chuyển đi 5 ngọc để tìm lại hạnh phúc bé nhỏ à :cuoichet:
Lại còn đòi bồi thường 30k, lần trước lời 80k chưa đủ à :036:
 

rivulet

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Trial-Moderator
Ngọc
5.372,15
Tu vi
372,54
Chả nhẽ hơm biết chuyển đi 5 ngọc để tìm lại hạnh phúc bé nhỏ à :cuoichet:
Lại còn đòi bồi thường 30k, lần trước lời 80k chưa đủ à :036:
Thứ độc ác như mi cần phải đưa ra ánh sáng cho bàng dân thiên hạ biết được mà đề phòng ha!!!:077::077::077:
 
Status
Not open for further replies.
Top