Đơn kiện Đạo tổ Mạnh Ca

Status
Not open for further replies.

Mạt Thế Phàm Nhân

Thái Ất Hạ Vị
Moderator
Tầm Thư Đại Thừa
Kính gửi : Thanh thiên phủ đại nhân @Vong Mạng và công tôn @hoangtruc.
Tại hạ là Mạt Thế Phàm Nhân, muốn kiện @Mạnh Ca về việc nợ quá hạn đổ trường không chịu thanh toán.
Tại hạ mở đổ trường và có đề ra một số quy định, trong đó có quy định rằng giới hạn mức nợ là 200k cho mỗi tài khoản. Hiệ tại tài khoản của @Mạnh Ca đã âm 380k (tính đến ngày 31/5). Tại hạ đã nhắc nhở về việc trả nợ từ ngày 28/5 và cho thêm 3 ngày để @Mạnh Ca có thể thu xếp trả nợ nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào về việc này từ phía @Mạnh Ca.

Vì thế tại hạ viết đơn này kính mong thanh thiên đại nhân cưỡng chế @Mạnh Ca thanh toán nợ đổ trường cho tại hạ.
Tại hạ cam kết những điều trên đều đúng sự thật. Kính mong thanh thiên phủ xem xét đòi lại công bằng cho tại hạ.

Mạt Thế Phàm Nhân kính bút.
 
Status
Not open for further replies.
Top