[Nhiệm Vụ] Nhiệm Vụ Đặc Biệt DBCH - Tuần 1/T5

Status
Not open for further replies.

Hồ Ly Tiên Tử

Chân Tiên Trung Kỳ
Moderator
Nguyệt Nữ Se Duyên
Ngọc
12,509
Tu vi
2,080
Chào mừng đạo hữu đến với nhiệm vụ đặc biệt của DBCH - Tuần 1 :36::36::36:
Đây là chuỗi nhiệm vụ liên hoàn bao gồm 4 nhiệm vụ nhỏ ở các mảng khác nhau. Vì vậy các đạo hữu sẽ được trải nghiệm những nhiệm vụ cực kỳ thú vị và đa dạng. Bên cạnh đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ các đạo hữu còn nhận được những phần quà đặc biệt giá trị như vật phẩm đổi màu nick.

Nhiệm vụ như sau :
1 - Chào đón tất cả các member mới tham gia trong tuần đó (từ [ngày nhận nhiệm vụ] đến ngày [ngày nhận nhiệm vụ] + 6) qua hình thức comment, và giới thiệu về các hoạt động kiếm ngọc tại box Tân Thủ Thôn.
2 - Tham gia thảo luận truyện trong box Thảo Luận Truyện với số lượng 10 bài /ngày . Một bài phải >= 50 từ/comment. Tổng số ngày cần thực hiện là: 04 ngày.
3 - Làm quen với mọi người, tag tên 10 bạn hữu mà mình kết giao (hoặc đã quen trước đó) trong tuần đó (bản Hội sẽ ngẫu nhiên kiểm tra.)
4 -Viết các bài với nội dung đạt chuẩn của Nhân Sinh là được Thông Báo - Chào Mừng Đến Với Box Nhân Sinh, những câu chuyện giàu cảm hứng, tích cực, giàu tính nhân văn và đi vào lòng người.

 • Nhiệm vụ sẽ kết thúc vào ngày 30.05.2020
Lưu ý khi trả nhiệm vụ :
Nhiệm vụ số 1 & 2 : Đạo hữu QUOTE lại những comment đã thực hiện vào bài đăng trả nhiệm vụ tại topic này.
Nhiệm vụ số 3 : Đạo hữu tag trực tiếp tên 10 người chơi vào bài đăng trả nhiệm vụ.
Nhiệm vụ số 4 : tag Mod Nhân Sinh @Đạo Phong vào để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.

Các vị đạo hữu sẽ nhận và trả nhiệm vụ trong topic này. Và mời các vị đạo hữu thảo luận nhiệm vụ tại đây : [DBCH Nhiệm Vụ] - Thảo luận đường - Bàn về các nhiệm vụ của DBCH

Mức độ hoàn thành và phần thưởng nhiệm vụ:
Nhiệm vụ liên hoàn gồm 4 đầu mục nhiệm vụ. Trong đó:
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ : 25%
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ: 50%
 • Hoàn thành 3 nhiệm vụ: 75%
 • Hoàn thành 4 nhiệm vụ: 100%
Phần thưởng sẽ dựa vào các mức độ hoàn thành nhiệm vụ để trao giải.
 • Đối với mức 25% : bạn sẽ nhận được 1000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 2000 ngọc
 • Đối với mức 50%: bạn sẽ nhận được 2000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 5000 ngọc
 • Đối với mức 75%: bạn sẽ nhận được 5000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 10000 ngọc
 • Đối với mức hoàn thành toàn mỹ 100% : bạn sẽ nhận được 5000 ngọc và màu nick đặc biệt (chọn trong 7 màu mục User - Postbit - Signature, thời hạn 14 ngày).
Các vị đạo hữu hay nhanh chân mang về những vật phẩm giá trị đặc biệt cho mình nào :chucmung::chucmung::chucmung:
cc @Niệm Di @Đạo Phong @pctrieu0812 @MaThiênHành @Độc Hành
Bạn @Tường Vy đã nhận nhiệm vụ (20/5/20)
Bạn @Ám Vệ đã nhận nhiệm vụ (20/5/20)
Bạn @lphminh đã nhận nhiệm vụ (24/5/20)
Bạn @Lục Lam đã nhận nhiệm vụ (25/5/20)
 
Last edited by a moderator:

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
66
Tu vi
5,967
Chào mừng đạo hữu đến với nhiệm vụ đặc biệt của DBCH - Tuần 1 :36::36::36:
Đây là chuỗi nhiệm vụ liên hoàn bao gồm 4 nhiệm vụ nhỏ ở các mảng khác nhau. Vì vậy các đạo hữu sẽ được trải nghiệm những nhiệm vụ cực kỳ thú vị và đa dạng. Bên cạnh đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ các đạo hữu còn nhận được những phần quà đặc biệt giá trị như vật phẩm đổi màu nick.

Nhiệm vụ như sau :
1 - Chào đón tất cả các member mới tham gia trong tuần đó (từ [ngày nhận nhiệm vụ] đến ngày [ngày nhận nhiệm vụ] + 6) qua hình thức comment, và giới thiệu về các hoạt động kiếm ngọc tại box Tân Thủ Thôn.
2 - Tham gia thảo luận truyện trong box Thảo Luận Truyện với số lượng 10 bài /ngày . Một bài phải >= 50 từ/comment. Tổng số ngày cần thực hiện là: 04 ngày.
3 - Làm quen với mọi người, tag tên 10 bạn hữu mà mình kết giao (hoặc đã quen trước đó) trong tuần đó (bản Hội sẽ ngẫu nhiên kiểm tra.)
4 -Viết các bài với nội dung đạt chuẩn của Nhân Sinh là được Thông Báo - Chào Mừng Đến Với Box Nhân Sinh, những câu chuyện giàu cảm hứng, tích cực, giàu tính nhân văn và đi vào lòng người.

 • Nhiệm vụ sẽ kết thúc vào ngày 30.05.2020
Lưu ý khi trả nhiệm vụ :
Nhiệm vụ số 1 & 2 : Đạo hữu QUOTE lại những comment đã thực hiện vào bài đăng trả nhiệm vụ tại topic này.
Nhiệm vụ số 3 : Đạo hữu tag trực tiếp tên 10 người chơi vào bài đăng trả nhiệm vụ.
Nhiệm vụ số 4 : tag Mod Nhân Sinh @Đạo Phong vào để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.

Các vị đạo hữu sẽ nhận và trả nhiệm vụ trong topic này. Và mời các vị đạo hữu thảo luận nhiệm vụ tại đây : [DBCH Nhiệm Vụ] - Thảo luận đường - Bàn về các nhiệm vụ của DBCH

Mức độ hoàn thành và phần thưởng nhiệm vụ:

Nhiệm vụ liên hoàn gồm 4 đầu mục nhiệm vụ. Trong đó:
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ : 25%
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ: 50%
 • Hoàn thành 3 nhiệm vụ: 75%
 • Hoàn thành 4 nhiệm vụ: 100%
Phần thưởng sẽ dựa vào các mức độ hoàn thành nhiệm vụ để trao giải.
 • Đối với mức 25% : bạn sẽ nhận được 1000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 2000 ngọc
 • Đối với mức 50%: bạn sẽ nhận được 2000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 5000 ngọc
 • Đối với mức 75%: bạn sẽ nhận được 5000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 10000 ngọc
 • Đối với mức hoàn thành toàn mỹ 100% : bạn sẽ nhận được 5000 ngọc và màu nick đặc biệt (chọn trong 7 màu mục ser - Postbit - Signature, thời hạn 14 ngày).
Các vị đạo hữu hay nhanh chân mang về những vật phẩm giá trị đặc biệt cho mình nào :chucmung::chucmung::chucmung:
cc @Niệm Di @Đạo Phong @pctrieu0812 @MaThiênHành @Độc Hành
- Người nhận nhiệm vụ: @Tường Vy
- Đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của bạn @Hồ Ly Tiên Tử từ ngày 23/05 đến hết 29/05 (1 tuần)
- Tag đại diện DBCH
@Niệm Di (hoặc @Hồ Ly Tiên Tử )
 

Ám Vệ

Kim Đan Sơ Kỳ
Ngọc
6,854
Tu vi
125
Chào mừng đạo hữu đến với nhiệm vụ đặc biệt của DBCH - Tuần 1 :36::36::36:
Đây là chuỗi nhiệm vụ liên hoàn bao gồm 4 nhiệm vụ nhỏ ở các mảng khác nhau. Vì vậy các đạo hữu sẽ được trải nghiệm những nhiệm vụ cực kỳ thú vị và đa dạng. Bên cạnh đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ các đạo hữu còn nhận được những phần quà đặc biệt giá trị như vật phẩm đổi màu nick.

Nhiệm vụ như sau :
1 - Chào đón tất cả các member mới tham gia trong tuần đó (từ [ngày nhận nhiệm vụ] đến ngày [ngày nhận nhiệm vụ] + 6) qua hình thức comment, và giới thiệu về các hoạt động kiếm ngọc tại box Tân Thủ Thôn.
2 - Tham gia thảo luận truyện trong box Thảo Luận Truyện với số lượng 10 bài /ngày . Một bài phải >= 50 từ/comment. Tổng số ngày cần thực hiện là: 04 ngày.
3 - Làm quen với mọi người, tag tên 10 bạn hữu mà mình kết giao (hoặc đã quen trước đó) trong tuần đó (bản Hội sẽ ngẫu nhiên kiểm tra.)
4 -Viết các bài với nội dung đạt chuẩn của Nhân Sinh là được Thông Báo - Chào Mừng Đến Với Box Nhân Sinh, những câu chuyện giàu cảm hứng, tích cực, giàu tính nhân văn và đi vào lòng người.
- Người nhận nhiệm vụ: @Ám Vệ
- Đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của bạn
@Hồ Ly Tiên Tử từ ngày 20/05 đến hết 25/05.
- Tag đại diện DBCH
@Niệm Di hoặc @Hồ Ly Tiên Tử

Như vầy được chưa tiên tử.
 
Last edited:

lphminh

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
29,249
Tu vi
420
Chào mừng đạo hữu đến với nhiệm vụ đặc biệt của DBCH - Tuần 1 :36::36::36:
Đây là chuỗi nhiệm vụ liên hoàn bao gồm 4 nhiệm vụ nhỏ ở các mảng khác nhau. Vì vậy các đạo hữu sẽ được trải nghiệm những nhiệm vụ cực kỳ thú vị và đa dạng. Bên cạnh đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ các đạo hữu còn nhận được những phần quà đặc biệt giá trị như vật phẩm đổi màu nick.

Nhiệm vụ như sau :
1 - Chào đón tất cả các member mới tham gia trong tuần đó (từ [ngày nhận nhiệm vụ] đến ngày [ngày nhận nhiệm vụ] + 6) qua hình thức comment, và giới thiệu về các hoạt động kiếm ngọc tại box Tân Thủ Thôn.
2 - Tham gia thảo luận truyện trong box Thảo Luận Truyện với số lượng 10 bài /ngày . Một bài phải >= 50 từ/comment. Tổng số ngày cần thực hiện là: 04 ngày.
3 - Làm quen với mọi người, tag tên 10 bạn hữu mà mình kết giao (hoặc đã quen trước đó) trong tuần đó (bản Hội sẽ ngẫu nhiên kiểm tra.)
4 -Viết các bài với nội dung đạt chuẩn của Nhân Sinh là được Thông Báo - Chào Mừng Đến Với Box Nhân Sinh, những câu chuyện giàu cảm hứng, tích cực, giàu tính nhân văn và đi vào lòng người.

 • Nhiệm vụ sẽ kết thúc vào ngày 30.05.2020
Lưu ý khi trả nhiệm vụ :
Nhiệm vụ số 1 & 2 : Đạo hữu QUOTE lại những comment đã thực hiện vào bài đăng trả nhiệm vụ tại topic này.
Nhiệm vụ số 3 : Đạo hữu tag trực tiếp tên 10 người chơi vào bài đăng trả nhiệm vụ.
Nhiệm vụ số 4 : tag Mod Nhân Sinh @Đạo Phong vào để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.

Các vị đạo hữu sẽ nhận và trả nhiệm vụ trong topic này. Và mời các vị đạo hữu thảo luận nhiệm vụ tại đây : [DBCH Nhiệm Vụ] - Thảo luận đường - Bàn về các nhiệm vụ của DBCH

Mức độ hoàn thành và phần thưởng nhiệm vụ:
Nhiệm vụ liên hoàn gồm 4 đầu mục nhiệm vụ. Trong đó:
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ : 25%
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ: 50%
 • Hoàn thành 3 nhiệm vụ: 75%
 • Hoàn thành 4 nhiệm vụ: 100%
Phần thưởng sẽ dựa vào các mức độ hoàn thành nhiệm vụ để trao giải.
 • Đối với mức 25% : bạn sẽ nhận được 1000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 2000 ngọc
 • Đối với mức 50%: bạn sẽ nhận được 2000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 5000 ngọc
 • Đối với mức 75%: bạn sẽ nhận được 5000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 10000 ngọc
 • Đối với mức hoàn thành toàn mỹ 100% : bạn sẽ nhận được 5000 ngọc và màu nick đặc biệt (chọn trong 7 màu mục ser - Postbit - Signature, thời hạn 14 ngày).
Các vị đạo hữu hay nhanh chân mang về những vật phẩm giá trị đặc biệt cho mình nào :chucmung::chucmung::chucmung:
cc @Niệm Di @Đạo Phong @pctrieu0812 @MaThiênHành @Độc Hành
- Người nhận nhiệm vụ: @lphminh
- Đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của bạn @Hồ Ly Tiên Tử từ ngày 24/5 đến hết 30/5 (1 tuần)
- Tag đại diện DBCH
@Niệm Di (hoặc @Hồ Ly Tiên Tử )
 

Ám Vệ

Kim Đan Sơ Kỳ
Ngọc
6,854
Tu vi
125
Báo cáo hoàn thành nhiệm vụ:
Tag Hội chủ: @Niệm Di @Hồ Ly Tiên Tử
4. Nhân Sinh - Cậu bé con và câu chuyện về lời xin lỗi
Tag: @Đạo Phong
3. Các bạn của mình:
@Lục Lam
@Niệm Di
@Hồ Ly Tiên Tử
@mafia777
@Hoa Cỏ
@Lam Thố san
@Lam Nhan
@Vũ Tích
@Nhược Vi Quân Cố
@Quân_Mạc_Tiếu
@Đạo Phong
1&2:
C107
Ngao ngửa đầu nhìn “Lý Trường Thọ” bên cạnh,

C108
Vừa nghe được bên ngoài truyền đến một la lớn, có một đạo thân

C112
Tửu Ô liền đáp ứng rồi tiếp túc bước tới.
ta còn tưởng Trường Thọ sư diệt là trời sinh cơ linh như thế!

hiển lộ diện mạo thật là ba con cóc tinh hai con bạch hồ tinh. (Và)

cái túi da linh thú lúc trước dùng để nhốt sư phụ mình, (từng?)
C113
bức tranh mỹ nhần già nua cổ quái này thôi!”

Được rồi. Đây tuy là đồ tốt, nhưng sư huynh ngài xem ít một chú, dù sao thì

C114
Trực tiếp nói tình hình thực tế với sự phụ sẽ khiến sư phụ đau khổ,

Cuối cùng hắn xây ra ra được mấy phương án,
C117
bóng lưng có vẻ hơi đìu hiu, hình như xung quanh cang lên một khúc ca...

C118
đành giải giải vài câu về tình hình của Tửu Ô. (?)

Tiên bảo này là môt cây đoản kiếm,

Hắn định lẫn lộn đến ba mươi sáu vị trí đầu là ổn, (tác giả dùng từ nghe chỉ muốn cạn lời)
C121
Lại một lẫn nữa không hề quay đầu lại.

C122
Hiên tại, chỉ có công đức kim thân, trời sinh linh bảo,

một tiếng, thanh niên áo báo trắng dường như đã cảm ứng được điều gì đó

C126
lão gia không đáng bởi vì cái này mà đi so đó với một tiểu đệ tử như mình

C127
Ngay mai vấn đỉnh mới xưng hùng!
(Nay mai? ngày mai? Ngay ngày mai?)

C128
Mấy ngày gần (đây) thấy Ngọc Đế rất tán thưởng đối với Hải Thần Nam Hải

Tửu Cửu lập tức hoan hô một tiếng, Hữu Cầm Huyền Nha tuy chỉ nhỏ
C131
mặc dù tinh thần sung mãn, những bộ dạng và ánh mắt vẫn có chút sa sút tinh thần.

C132
Suy đoán đan được này sẽ có "biểu hiện" cỡ nào, rất nhanh sắc mặt đã hơi đổi...

C133
nhưng gọi thêm Tửu Cửu sư thúc cùng nhau tham gia đánh hội động thì càng thêm chắc ăn…

C134
có thể công thủ biến chuyển dễ dàng, lại có thể di dộng được.

C137
Đám Long tộc hộ pháp miễn cưỡng chạy được tới mảnh rừng núi hoang vui, nơi

cũng không ấp ủ tình cảm gì, chỉ theo lệ cũ ở đây thắp hướng thi lễ.
C138
Nhưng trước khi độ kiệp, đệ tử chỉ là một tên đệ tử phổ thông của tông môn.

C139
Hai vị Thánh Nhân của Tây Phương giáo dũng đã bắt đầu ra tay,

Về “Hai Mươi Sáu Bước Lui Địch” kế sách, Ngạo Ất dự định chỉnh lý nó thành một bộ binh pháp
C145
lão này thậm chí còn chẳng nói một lời này với đệ tử, (nào)

C147
Triệu Công Minh bên kia cũng cưỡi mấy vội vàng chạy tới
C1
Thẩm Lạc khẽ nhíu mày, thu ánh mặt lại rồi chậm rãi mở cửa đi ra khỏi phòng.

tự mình đứng dậy cúi đấu vấn an với Thẩm Lạc

C2
như trường thương, thì những mặt khác cũng không có gì chỗ khác thường.

chỉ cần điều trị thân thể một chút là được.nếu mọi việc

C3
chắc hẳn ngài sẽ có phương pháo kéo dài tuổi thọ.

Có điều thuốc này nguyên liệu quý hiểm, phối chế lại không dễ

nếu năm nào không nộp đủ ngân lương, ngươi nhất định phải rời khỏi
C2
Xung quang hắn yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng tim đập

Từ Lãng mộng bức gần nửa ngày sau (không có từ Thuần Việt?)

C4
Chỉ cần quay lại Minh Hà bến đò thì hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi!

Không khí (xung) quanh ngày càng trở nên kì lạ

Nhưng có vẻ như có một khuôn mặt đang từ từ tiến lại gần anh hắn.

không hiểu phong tình còn không để ngươi chạm vào.

nổ tung thành một làn khói đen biến mát giữa trời.
C5
người ta cũng có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu (nào) của anh.

Hoàng Hân Hân nhẹ nhàng bay lên bay lên không trung,

Một cơn gió thổi nhẹ qua, làm vài chiếc lá cây rơi lên kính chắn gió (chấm)

C6
Khi chạy ra khỏi đầm lầy thời điểm (Thời điểm chạy ra khỏi đầm lầy)

Hắn kiểm tra thời gian một cái thì thấy đã hơn bốn giờ sáng, còn dư nhiều thời gian, nhưng vì ngăn những việc không may khác xảy ra, hắn phải tranh thủ
thời gian.
Đọc all 149 chương dịch rồi, chắc cũng nên viết vài dòng đánh giá nhỉ.

Cảm giác đầu tiên: Thất vọng! Có lẽ ban đầu mình kỳ vọng hơi cao ở truyện này vì nghe nói nó hài. Được PR hài, có hẳn event mò hài đính cuối mỗi chương truyện, khiến mình nghĩ nó nhất định là câu chuyện rất vui. Nên sau khi đọc cảm thấy hụt hẫng, nó không vui như tưởng tượng, chỉ thêm thấm thía câu "hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ" nhan nhản khắp nơi.

Tiếp theo về cốt truyện, main trù tu Ổn tự kinh, mọi thứ đều cầu an ổn toàn diện, nên 150 chương vẫn chưa có cao trào. Main xuyên không nên có lợi thế biết trước cốt truyện, nạn chưa tới main trốn mất, rồi ở sau màn thao túng...

Về nhân vật, tuyến nhân vật đa dạng, cấp bậc đa dạng, được xây dựng từ từ nên không ngán, dễ nhớ. Nhân vật để lại ấn tượng duy nhất là Tửu Cửu, phóng khoáng, mê rượu, biến số của truyện. Những nhân vật khác, nằm trong list bình ổn, không ấn tượng, kể cả main (do cố tình tự dìm).

Miếng hài của truyện đa phần dùng từ ngữ để đẩy bật vấn đề lên. Cú pháp:
Chuyện chuyện chuyện...
Hắn... Ách...
Phắn... (Hết chuyện)
Muốn cười mời tự chọc lét để cười.

Khi đào cái hố này có vẻ như tác giả tự bẫy mình, dịch giả dính bẫy theo. Không dễ để làm bật cái tính hài hước của truyện ra. Riêng mình vì quá kỳ vọng, đọc xong 149 chương, không cười nổi 1 lần. Cũng có thể do điểm cười của mình cao quá!

Đánh giá chung về truyện, như tên truyện: Ổn. Hết.
Ồ, huynh đánh giá đệ cũng cao quá rồi :d6m3l1y:
"Bắt rận" chẳng qua là tiện tay thôi. Đệ đọc chùa, không đủ điều kiện để donate nên định giúp dịch giả bắt rận, hy vọng bản dịch thêm đẹp thêm suôn thôi.

Nếu huynh cảm thấy không thoải mái khi bị soi dưới kính hiển vi thì thôi, về sau đệ có đọc hay không đọc bộ này cũng sẽ không nói một lời nào nữa. :bitmieng:

Về điểm cười. Đừng đánh đồng đệ mới tất cả mọi người. Khẩu vị đệ mặn lắm, đọc linh dị, kinh dị mà mới có thể cười bò ra thôi. :ah3ssnh:
Rất bình thường, trước khi đến long cung đã ngửi được mùi bị troll rồi. Đang hóng cú lừa thế kỉ mà long cung ra cái trò mèo. Ví như trời đang vần vũ sắp mưa, huynh sẽ thấy sấm và chớp. Nếu chỉ đơn thuần nghe tiếng sét 50/50 cơ hội sẽ giật mình, nhưng nếu thấy trước kia chớp, biết sau đó có tiếng sét => nghe tiếng nổ nhỏ còn thở dài nói "haiz, sấm sét xa thế kia, chỗ này biết khi nào có mưa"

P/s: chỗ đệ đang nắng nóng, hóng mưa mãi :thodai:
Vị nhân huynh này cũng giống mình có vấn đề về đọc hiểu sao?
:lasao:

Đây là câu đầu tiên khi mình viết đánh giá, nghĩa là mình đánh giá 149 chương đầu của truyện. Không hề đánh giá toàn bộ truyện.


Đây là câu kết của mình. Mình nói truyện ổn. Không hề nói dở hay tệ.


Đây là nói vấn đề do ở bản thân mình.
:((
C185
Lúc trước Chân Long náo Ngọc Hoài, chuyện cũng đã kết thúc rồi. (Nguyên tác?)

C186
mà gọi sư huynh Dương Minh trước. Hai ngươi cùng lên Thư Vân Lâu tìm Nhâm sư thúc. (Người)

nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút khẩn trương trong ánh mắt đối nhau. (Của)

Mấy chương này dịch giả dịch mượt quá, không soi được cái gì :xntowdq:
C7
Hơn nửa đêm rồi, làm một để miếng nâng cao tinh thần. (Miếng để)

Con mèo mù muốn này đi tiểu tiện. (Này muốn)

đừng ở đó này lằng nhằng nữa


Tặng dịch giả thêm vài con rận nè :qhjvfiv:
C4
khác cũng không hẹn mà gặp đề cao tinh thần (cùng)

C5
Sau khi tiêm vào dịch gen, thân thể phản ứng kích liệt vượt xa suy đoán lúc trước của hắn,

C9
Kazekage mạnh nhất' như Kazekage Đệ Tam, ngươi còn dám ra tay ám toán, chỉ là một cái Làng Cát nhỏ bé làm sao ngươi có thể để trong mắt đây
(Cái này làng Lá chứ nhỉ?)

c10
Từ Đn không điều khiển được thứ không phải là kim loại
sống ở gần đây nên nhận được điện thoại Từ Lãng gọi liền chạy qua ngay: "Từ Lãng, có việc gì gấp à con?

=>sống ở gần đây nên nhận được điện thoại (phẩy) Từ Lãng gọi liền chạy qua ngay: "Từ Lãng, có việc gì gấp à con?"
C1 Nguyệt Hiên
Trong lúc chạy loạn y để cho một tùy tùng thân tính khoác áo bào của mình chạy về phía Tây, còn y thì chạy về phía Đông, trên người khoác y phục của thái giám. Lúc y đang chạy bỗng có một cỗ xe chạy ngang. Bàn tay từ trong thò ra nắm cổ y kéo vào xe. Người trong xe chính là tân nhiệm hoàng đế, tên gọi Thanh Long.

Nguyệt xoay nhanh người lại cổ tay phải khẽ xoay đồng thời từ trong tay trái từ khi nào xuất tiện ngọn chủy thủ nhanh như ánh chớp nhằm yết hầu Toàn Phong đâm tới.

Nguyệt bị đẩy lùi, ngã mạnh vào lan can, lan can lại làm bằng gỗ không chịu được sức mạnh đó lên gãy rời rơi xuống. (Nên)

Lúc ấy tuy chàng có thể buông tay Nguyệt nhưng không hiểu vì sao bàn tay chàng vẫn nắm chặt lấy tay nàng không buông, bàn tay chàng run rẫy như tay người sắp chết giãy giụa. Tay còn lại của Nguyệt đã bám được vào ván lầu, nàng biết nàng không rơi xuống nữa nhưng bàn tay kia vẫn bị nắm chặt, nàng không thể trèo lên. Nàng thở một lượt ba bốn hơi rồi xoay tay thoát khỏi bàn tay kia, nàng vỗ mạnh tay lên ván lầu tung mình nhảy lên, nằm lăn lên ván lầu mà thở.
C2
Người được gọi là lão nhị ngửa cổ tu cạn vò rượu trên tay rồi đứng lên. Y có vóc người ốm cao, gương mặt gầy trơ xương, mái tóc xỏa tung tán loạn. đến trước mặc ngồi góc trái gian bếp, nghiêng đầu nhìn. Người bị y nhìn là thiếu niên, tóc vấn cao mày kiếm mắt xếch, bộ ria mép cắt tỉa gọn đẹp. Trông bề ngoài cũng thật bảnh bao, bị nhìn bộ ria lập tức giật giật. đó chính là lão tam vừa được mọi người nhắc tới.

À, là ai viết tên xong sẽ được qua bên phải ngồi, nhưng khi đi qua phải nhảy qua khỏi sợi dây màu đó không chút va vấp nào xem như có quyền dự thí. (Đỏ)

còn mấy tay văn hay chữ tốt đa phần là mấy tay trói gà không chặt cũng mộng tỷ võ tìm thê, nhưng chưa tỷ được đã bị sợi dây đỏ kia chặn lại (tỷ thí)
C8
Toán quân đi tiên phong có lẽ đều là cao thủ nên phát ra tiếng động rất nhỏ nên trước khi họ đến gần những người trong Vọng Nguyệt trại không hề hay biết.

Nàng không biết vì sao lại vậy, nàng cũng không biết vì sao hôm nay mình ở lại. Đối với trước kia, thì nàng bám theo chàng để tìm cơ hội trả thù. Nhưng lần này, chàng ở lại nghênh chiến quân triều đình, quân của triều đình thì đông, chàng lại để năm mươi người ở lại, rõ ràng địch mạnh ta yếu, trận chiến này chàng không bại trận thân vong cũng bị thương không nhẹ, như vậy có lợi cho việc nàng trả thù quá rồi còn gì

Nàng không rõ nhưng nàng biết dù có phải lựa chọn lại trăm lần nữa nàng vẫn ở lại dù biết rằng ở lại nàng có thể sẽ chết cùng chàng.
C11
thấy sau hành động vừa rồi lão nhị không làm gì nữa thì trong lòng dấy (lên ) vô vàn cảm giác, phẫn nộ, thắc mắc lẫn e dè.
Chàng đưa mắt nhìn lão nhị rồi lại nhìn về phía ngọn nến tắt mấy lần lại được bàn tay vô hình đốt lên mấy lần.
C12
như đã quen với những cảnh tượng này nên vẫn đứng im, lặng lẽ nhìn vào đối mắt ấy.

Khi cả hai rời khỏi gian thạch thất, cánh cửa vừa khép lại ngọn nên đang cháy dở trên bàn bị một bàn tay từ hư vô vươn ra kẹp lấy tim đèn

Trưởng làng cũng là cha của nàng cùng dân làng đứng lên phản đối bộ luật của triều đình. Trong cơn hỗn loạn đó, nàng bị những tên binh lính đó vô tâm giết chết…

Toàn Phong lặng người. Lão nhị tiếp luôn:

- Cuối cùng Hỷ tộc cũng phải chịu sự thống trị đó. Ban đầu ta rất hận triều đình, trước không đến sau không đến lại đến vào lúc đó khiến cho nàng phải chết. Ta luôn ôm trong lòng mối hận, muốn đưa bộ tộc thoát khỏi sự thống trị đó, ta dùng đầu nàng để luyện phép, nàng hiện về nói với ta những điều của những người đó đang làm không hề sai, khi chết đi nàng đã thông suốt được rất nhiều điều. Nhưng dù thế nào ta vẫn không thể chấp nhận được, ta muốn lật đổ ngôi thiên tử của đại bộ tộc trên Đại Quyển quốc, đã áp đặt những luật lệ kia lên bộ tộc ta. Mà đặc biệt họ đã giết chết nàng.
Ai cũng làm người được 1 kiếp không như lão main. Nên tu làm cái chi :7wyibtl:
Thịt mỡ trước mắt không cho ăn đã tức rồi, còn không cho ngắm nữa sao :80:
C14
Giữa hậu hoa viên rộng lớn, bên hồ nước cạnh hòn giả sơn, trên chiếc chế trầm vẫn là hai dáng người quen thuộc

Chẳng phải cô hận ta sao, luôn muốn lấy mạng ta để trả thù sao?

Được uống máu của ngươi, ta theo dòng duy nghĩ của ngươi để đến những nơi ngươi đã từng qua,

khi ta đến hoàng cung, đến nơi em trai ngươi cha ngươi nói chuyện, những gì họ nói ta không hiểu. Họ câu cá nhưng cái hồ cơ bản không có cá, mấy hôm trước em trai ngươi bảo rằng đã câu được cá, đó cũng là ngày Kim Linh mang bức thư khuyến dụ ngươi hợp tác cùng với ả.
C15
thủy binh sẽ chia đôi, một nửa lên bờ hợp với bộ binh âm thần tiến về phía kinh thành

C16
Ta biết trong lòng đang nghĩ cách trừ khử ta và những người biết được kế hoạch của nếu ta hủy bỏ giao ước hợp tác với .

Đánh hay hàng theo thần còn phải nhìn vào lực lượng của địch và ta, nếu lự lượng chúng ít hay chênh lệch với ta
C11
Hiện tại thực lực Sasori còn còn chưa đến đỉnh phong

C12
Suy nghĩ lung tung suốt cả đêm, ngay hôm say Hyuga Kagami liền lén lút đem Kazekage đệ tam Khôi Lỗi đang giấu (sau)

hoàn toàn quyết định bởi bởi số lượng Tenseigan Chakra hắn quán chú vào,

C20
Liên tục tiến công, hạn chế không gian né tránh của Hyuga Kagạm, Gai quát to: "Mộc diệp toàn phong!

C21
Gai cả người giống như đạn pháo, bị bị bắn ngược ra xa,

thôn dân qua đường, đưa tới huyên nháo không nhỏ. :lasao:
C23
Ám Bộ Làng Sương Mù bên kia cùng Ám bộ Konoba bên này đều lấy làm kinh hãi (konoha)

C29
Triền đấu một hồi lâu, hai người đều không có mấy lần công kích hoàn chỉnh (???)

C37
Đám Khôi Lỗi bên ngoài kỳ thật không tính là phiền phức, chỉ cần đột phá bọn vòng vây của bọn chúng,

C38
toàn bộ cung điện đều ẩn ẩn đang rung động, tiếng ầm ĩ của địch nhân, thủ vệ trỗn lẫn vào nhau. (Trộn)

không minh bạch hai người bọn họ sau đột dưng không nói gì nữa. (Đột nhiên/bỗng dưng)
C44
Nếu như bỏ qua cơ hội học tập Phong Ấn Thuật này, kế hoạch nhân tạo Vĩ Thú có khả năng vĩnh viễn sẽ không thực hiện đươc . . .

C45
Ōtsutsuki Toneri sau khi bị Naruto đánh bại, dưới tính huống thân thể Chakra hao hết, Tenseigan mà hắn

C46
Nhưng hắn cũng biết bản thân đội 11 không thể lâu dài ở lại Quỷ quốc.

Hyuga Kagami lúc này c̃ng đã thu được Tử Nê Giao
C47
Sau một một tiếng vang, cả người Hyuga Kagami từ không trung bị quăng xuống mặt đất.

C51
chứ đừng nhắc tới mấy loại Cấm thuật như 'Thi Quỷ phong tẫn' (mình nhớ cái này là tận mà, có thể gọi là
trận)
C56
Uchiha Kai không hổ là tinh (anh) của Uchiha Nhất Tộc,

Lần nãy đánh với Uchiha Kai, Hyuga Kagami có thể tính là dùng thủ đoạn (lần này/ban nãy)

C58
trong vòng xoáy uốn khúc đi ra một cái độc nhãn Thần Bí Nhân đeo mặt nạ.

C61
Nhìn quá 'Cá chậu chim lồng' trên tán Hizashi, (trán)
C66
Taiki bất đắc dĩ nói: "Chúng ta bị Ninja tinh anh Konaha tập kích. (Konoha)

C67
Nguyên một đám Ninja Làng Mây sững sỡ tại chỗ, không biết làm sao.

C69
Loại nhiệm vụ trong yếu như chui vào cảnh nội địch quốc tập kích này (trọng)

C70
người bình thường mà làm theo theo hắn tập luyện với cường độ này,

đệ tam Khôi Lỗi cũng không kịp dùng, xem tí bị Ninja Làng Mây bắt sống. (Xém)
C71
Trong thông tin mà Raikage đưa tới, nói rằng nhà kho bốn phia gần biên cảnh đều bị tập kích (phía)

C74
Trạng Thái Thiên Sinh một tay xóa đi toàn bộ sơn cốc, đông thời diệt sát mấy trăm Ninja Làng Mây. (Đồng)
C82
Uchiha Shinichi sợ hãi cả kinh, liền vội vàng xoay người lại, quát hỏi: "Ngươi là ai!?

C84
Chỉ cần xác nhận có thể phá giải phong ẩn của Đệ Tứ (ấn)

C85
Chỉ là hai tên Ninja săn tiền thưởng này, tựa hồ không có gì khái niệm gì đối với Byakugan

C89
Vị dân bản địa này muốn giải thích, bông nhiên thấy được cái gì, chỉ chỉ nơi xa
C93
liên tục ho khan, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng ngừng lai. (Lại)

C94
bởi vì thiên nhiên không thể không có lý do dựng dục ra một nguồn Chakra sánh ngang Vĩ Thú như vậy.

C95
Tình cảnh trước mắt, nhìn không khác gì ngày tận thể cả. (Thế)

C98
Cái biện pháp này thật có hiệu (quả) sao?

Gã mặt nạ trầm ngâm hồi lâu, nói: Thưc lực không quan trọng
C100
Chỉ là xuất hiện nhân vật nhân vật khả nghi như hắn,

Hắn trước đã đã thành công đảo loạn hành động lùng bắt của Làng Cát,

C103
Bỗng nhiên, cùng với một âm thành trầm đục (thanh)

Nhàn nhạt liếc qua cồn cát, xác nhận vị trí Sa Trung một lần nữa, (Trùng)

C104
Tenseigan Chakra hút đi gần hết năng lượng tự nhiền còn sót trong thân thể, (nhiên)
C111
Dựa theo tư chất bình thường của hắn, muốn kích hoạt toàn bộ tổ hợp đặc gen đặc thù,

C113
lại có Đệ Tam tọa trấn, có thể (xảy) ra chuyện gì được, đừng quá quan tâm!

C121
Mặc dù rất cao hừng khi ở trong cảnh nội Hỏa Quốc kịp chặn lại Uchiha Shinichi (hứng)

Vừa mới hô xong cảnh bảo, bên tai Hyuga Kagami liền truyền đến một âm thanh xé gió. (Báo)
C135
lập tức liền đoán được người Obito muốn muốn tìm là ta.

có người thậm chí hoài nghi Long Mạch chính là Láng Lá trộm, cho nên Láng Lá mới chẳng quan tâm đối với việc này. (Làng lá, đoạn trước để thôn bây giờ đổi thành làng rồi
:2cb5cqv:
C144
về phần mục địch bọn họ là gì, trước mắt vẫn chưa có kết luận (đích)

Thượng nhẫn, dù là là đầu nhẫn trư kia lợi hại thế nào,

Trong hai khoang dinh dường này, đều có một bộ nhân bản (dưỡng)
C112. Phải đợi...

C113
Tôi kiểm tra lần lượt từng căn phòng, nhưng cha73ng tìm thấy gì.

Kẻ đó mang giày da, dù cố ý bước thận chậm, nhưng không thể nào hoàn toàn che giấu tiếng động.

Trông dáng dấp của gã, cứ như gã chắn chắc rằng (chắc chắn)

Tên đạo sĩ áo gấn phát tay, một gã đàn ông mặc vest bên cạnh bèn lấy

nhưng chỉ với cách gọi 'lá bùa thường thừa', (thượng)

Tôi và Bạch Khởi chia làm hau bên, nếu thằng đô con kia (hai)

Gã đạo sĩ trẻ tuổi gấp quạt giấy lại, lấy một bùa màu vàng (lá)
C146
bất quá trình độ tổn thương vần còn trong phạm vi cho phép.

C155
Tự đáng giá một lát, Hyuga Kagami quay người đi ra chợ đen
C114
nhưng lá bùa mà Lục Cẩn vẽ lại không phải là là loại vật liệu bình thường.

thì chú sẽ không áp dụng vài ngón nghề khiến cháu phải chịu khổ trên da thị. (Thịt)

Gã lấy một lá bàu có màu sắc vẩn đục ra (bùa)

Dù cách mấy mét, tôi vẫn ngửi được mùi tanh tửi trên lá bàu ấy (tưởi; bùa)

Ngay cả một cả hấp hối sắp chết mà mày cũng đánh không thắng à?

Một tên Chung Cửu đã đủ khiến tôi hộc hơi (???)

Ngoáy đầu nhìn lạ, Bạch Khởi đang nhe răng, mặt mày u ám.

Mày nói ra vị trí cất giấu bùa đi, tao thả ông chú của mày ngay (lá)

Hai trong mắt đã biến thành hai hố đen đáng sợ! (Tròng)

Mỗi một nơi nó đ qua, làn sát khí ấy lền in đậm một (đi?)

Tuy vậy, những món vật phẩm này, qua những gì mà tọi đã thấy, thường là những món xuất phát từ các tông môn, vốn dĩ được bảo vệ vô cùng nghiêm ngoặt. (Tôi; ngặt)
Xin chào.
C164
Nếu không có gì ngoài ngoài ý muốn, ngày mai sứ đoàn Làng Mây

C165
vị tinh anh Thượng nhẫn thực lực mãnh mẽ phái đi làm thủ lĩnh sứ đoàn tới Konoha mới đúng.
Dạ cho em hỏi đọc truyện ở đâu vậy?
Em cám ơn.
C168
Đúng vậy, lễ mừng lần này khiến mọi mọi người giải tỏa hết áp lực ra ngoài,

C171
Không hổ là cái thôn thôn từng lừa mình dối người, ác nhân như ta còn có thể dung túng sao?

C172
Khắc Phong Ấn thuật thức trong đại não, có th̉ miễn dịch Huyễn Thuật

C175
Chuyện tới bây giờ, thế cục cũng đã vượt ra khỏi không chế của Đội Trưởng Ám Bộ (khống)

C180
Chỉ là một cái Hỏa Độn này, cũng đã nói lên một vấn đề cực kỳ mấu chốt, đó là là lúc này Đệ Tam cũng không thiếu Chakra.
C188
trong lòng biết thanh đao tộc trướng nắm trong tay nhất định là bảo đao. (Trưởng)

chiến cuộc lại giằng có như vậy, cái kết quả này xác thực có chút vượt qua hắn dự liệu. (Giằng co)

C194
Lúc này, tâm tư của Fugaku toàn bộ đều trên người 'Viêm Ma' của tố chức Kami (tổ)

Trước đó còn khí thế hùng hổ, mặt hếch lên trới, bọn họ lúc này (trời)
C196
Dựa theo lệ cũ, lúc chấp hành nhiệm vu bảo vệ nhân vật trọng yếu, (vụ)

C197
Chúng ta đêm qua tao ngộ 'Xuyên Thủy' cùng một thành viên viên khác của tổ chức Kami.

C207
việc Uchiha Hideki ở trong thôn gặp phải phải tổ chức Kami tập kích
C211
Ta còn tưởng ngươi sẽ còn do dự nữa một đoạn thời gian nữa đấy!

C212
Về sau Đệ Tứ thu Kakashi làm đồ đệ, có lẽ bao gồm nhân tố bối thường của nhất hệ Hokage cho tộc Hatake (bồi)

C216
đã đến tình trạng này, gã mạng mặt nạ ma quỷ trước mặt quyết không có khả năng buông tha (mang)
C222
tính toán thời gian, nếu không có ngoài ngoài ý muốn,

C228
Lúc này, hai tôn 'Susanoo' nhan sắc và bộ dáng tương tự nhau, đồng thời gầm rồng về phía đối phương (rống)

Dươi hai tôn 'Susanoo' khổng lồ màu da cam (dưới)

C231
biến thành một cự nhân lóng lanh kim quang, như thiên thần đắm chìm trong hỏa diễm (long lanh/lóng lánh)

C232
Liếc mắt nhìn 'Trấn Thành Sơn' bị tàn phát, (phá)


Đọc hăng quá, có chỗ lướt luôn quên không soi lỗi, tàm tạm bây nhiêu thôi :xinloi:
C239
Việc này trong chốc lát nói không được, chờ sau khi trở về thôn thôn sẽ giải thích với ngươi sau


________

Bởi vì không biết vì sao, cái phôi thể tàn thứ phẩm này vậy mà phát sinh biến dị, sau khi được bồi dưỡng lại biến thành thể nữ tính, triệt để chệch hướng kế hoạch của Hyuga Kagami.

Phôi 2 thằng đực rựa kết hợp thành nữ :2cb5cqv::2cool_burn_joss_stick:
Sợ tác giả luôn
C255
Lấy ra cỗ nhân bản thể nữ tính trong khoang dinh dưỡng, bày lên bàn thi nghiệm, (thí nghiệm)

C257
Shisui lại nói tiếp: "Nhưng đám gia hỏa này lấy danh hào của chúng (ta) làm xằng làm bậy khắp nơi,

C258
Thân hình lao qua, nhưng xúc cảm trên chuôi đao nói cho Uchiha Kai biết vừa (rồi) cũng chưa chém trúng cái gì.


C259
Những tin tức này, Hyuga Kagami không có con đường khác để tìm hiểu, cho nên chỉ có thể (dựa) vào Shinichi đang ẩn núp trong Akatsuki.
C263
Nhưng ở trong ấn tượng của hắn, ở lần đại chiến đại chiến Nhẫn giới lần 4,

trong tay cũng xuất hiện hai hai ngọn lửa màu vàng kim,

khiến toàn bộ sướn núi nhỏ bị chém bay ra ngoài khơi, khơi dậy bụi mù đầy trời.

C267
Thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh đã đến thời điểm cử hành nghi thức dung hợp huyết kể của Hiruko. (Huyết kế)
C270
nhưng làm sao cũng không bắt không được Orochimaru.

C276
Say khi nhảy lên nhảy xuống mấy cái, Hyuga Kagami đi tới trên một cây đại thụ (sau)

Hyuga Kagami nói: "Ta đi đã điều tra một cái nơi hạ lạc Uchiha Kai." (Ta đã đi)

Shisui không có nghi ngờ phán đoản của Hyuga Kagami, (đoán)

Naruto còn nhỏ không cách này tranh luận, (nào)

C279
có Root trợ giúp, tộc Uchiha ở trước mặt Orochiamru đại nhân đã không còn bí mật! (Orochimaru)
C280
Hyuga Kagami thế nhưng đã để mắt thèm muốn từ lâu, hắn đọc qua qua rất nhiều cổ tịch,:2cool_burn_joss_stick:
C281
Gần đây Uchiha Kai mất tích, khiến nội bộ Uchiha không ít người người cảm thấy bất an

C284
Nữ Tư Tế sao lại muốn vội vàng đem Shion đưa đến bên mình, trước khi mọi chuyên xảy ra, (chuyện)

C290
cái thư nặc danh báo về vụ phản loạn của tộc Uchiha, mấy người các ngươi có cái cái nhìn thế nào?

C294
Shinou thì đứng một bên hai tay ôm ngực, chắm chú nhìn Uchiha Itachi trước mặt, (chăm)

thế là hắn miêu tả một phen hình dàng đặc thù của Uchiha Diễm cho Itachi (dáng)
C297
Shinou không khong thèm để ý Taruho cảnh cáo,

C299
Danzo gọi lại Shisui đang chuẩn bị đuôi theo Naruto, (đuổi)

dù là chỉ là trong lúc vội vã phát động Huyễn Thuật,

C302

Hyuga Kagami trợn tròn mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn: "Hỏa Độn, Hào Hỏa Diệt Thất!" (???)

Nhưng khi ;iệt diễm đốt tới thân thể Shinou,

Shinou tức khắc giận dữ, tất cả đồng thời đồng thời chửi mắng,

Ta sẽ để cho ngươi biết, không phải cái gì cũng có thể nuột vào trong bụng (nuốt)
C303
Một khi có dấu vết thế lực thứ 3 nhúng ta, vậy thì lấy sự lão luyện (nhúng tay)

Lông mày Đệ Tam lai càng nhíu chặt hơn, lúc này hắn cũng đã liên tưởng đến chuyện con gái Nữ Tư Tế Quỷ Quốc đên thôn mấy ngày nay. (Lại/đến)

C304
Tựa như bây giờ, đem toàn bộ cái nơi chưa đầy hồi ức thống khổ của hắn triệt để hủy đi

Làm sao, ngay cả bộ dáng của ta đều nhớ không nhớ nổi rồi sao, Hokage đại nhân

C307
Từ trong hốc cấy chui ra, Hyuga Kagami vươn người một cái. (Cây)

C309
Hokage đại nhân cảm thấy Uchiha chúng (ta) mưu đồ làm loạn?"
C312
Hyuga Kagami bên này, sau khi rời đi căn cứ của Orochiamru, liền tính toán kế hoạch tiếp theo. (Orochimaru)

C319
Nhưng mà tốc độ Shinou mặc dù nhanh, nhưng tốc độ Shisui cũng không chậm, lúc nắm đấm sắp Shinou sắp oanh trúng Shisui, thân hình Shisui lóe lên, thần không biết quỷ không (hay) vòng qua sau lưng Shinou, đoản kiếm trong tay cũng thuận thế chém về phía sau lưng Shinou.

Cùng lúc đó, Itachi đứng bạn cạnh Shisui bắn ra mấy viên Shuriken về phía Shinou (bên)

C320
Mà trong tiếng nổ vang liên tiếp, Shinou bị 'Thiên Chiêu' đốt cháy, (thiên chiếu)
C322
vì bảo đảm Shinou sẽ nói nói thật,

C323
lựa chọn dùng 'Luân Hồi thiên sinh thuật' sống lại phần lớn Ninja Konoha bao gồm cả Kakashi (nên dùng hồi sinh)

địch nhân chúng ta muốn đối mắt còn cường đại hơn xa sự tưởng tượng!

C324
Shisui dẫn dường, Hyuga Kagami rất nhanh liền đi mật khố (đường)

C326
Từ mấy quyển cổ tịch bị trộm, lại thêm quyển trục thi thuật 'Cá chậu chim lông' bị người phát động,

Vị thành viên Tông gia một mắt sắc mặt khó xử nói ra: "Hừ, quả nhiên là hướng về 'Cá chạy chim lồng' mà đến!"
C327
bảo đảm thí nghiệm bí mất của Hyuga Kagami sẽ không tiết lộ ra ngoài. (Mật)

C328
Trong một gian phòng tối, một bóng người lấy ra một bản cổ tịch đã ổ vàng, chăm chú nghiên cứu đọc. (Ố)

tiến hành mấy lần cải tiến với loại ân chú này, (ấn)

C329
càng khiến bản thân tồn tại một thời kỳ suy yếu nghiêm trong (trọng)

C330
vẻn vẹn chỉ là thăm dò chỗ nào xảy ra vấn đè,
Tên có chữ Ám giống tại hạ nhở. Bạn Hắc Ám ơi có hứng thú tham gia luận truyện không :xinloi:
Ok bạn.. Mà thể loại gì a.. Mình chỉ đọc linh dị
Làm sao kiếm ngọc vậy bạn..
 
Last edited by a moderator:

Niệm Di

Luyện Khí Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ
Ngọc
52,501
Tu vi
38

lphminh

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
29,249
Tu vi
420
Chào mừng đạo hữu đến với nhiệm vụ đặc biệt của DBCH - Tuần 1 :36::36::36:
Đây là chuỗi nhiệm vụ liên hoàn bao gồm 4 nhiệm vụ nhỏ ở các mảng khác nhau. Vì vậy các đạo hữu sẽ được trải nghiệm những nhiệm vụ cực kỳ thú vị và đa dạng. Bên cạnh đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ các đạo hữu còn nhận được những phần quà đặc biệt giá trị như vật phẩm đổi màu nick.

Nhiệm vụ như sau :
1 - Chào đón tất cả các member mới tham gia trong tuần đó (từ [ngày nhận nhiệm vụ] đến ngày [ngày nhận nhiệm vụ] + 6) qua hình thức comment, và giới thiệu về các hoạt động kiếm ngọc tại box Tân Thủ Thôn.
2 - Tham gia thảo luận truyện trong box Thảo Luận Truyện với số lượng 10 bài /ngày . Một bài phải >= 50 từ/comment. Tổng số ngày cần thực hiện là: 04 ngày.
3 - Làm quen với mọi người, tag tên 10 bạn hữu mà mình kết giao (hoặc đã quen trước đó) trong tuần đó (bản Hội sẽ ngẫu nhiên kiểm tra.)
4 -Viết các bài với nội dung đạt chuẩn của Nhân Sinh là được Thông Báo - Chào Mừng Đến Với Box Nhân Sinh, những câu chuyện giàu cảm hứng, tích cực, giàu tính nhân văn và đi vào lòng người.

 • Nhiệm vụ sẽ kết thúc vào ngày 30.05.2020
Lưu ý khi trả nhiệm vụ :
Nhiệm vụ số 1 & 2 : Đạo hữu QUOTE lại những comment đã thực hiện vào bài đăng trả nhiệm vụ tại topic này.
Nhiệm vụ số 3 : Đạo hữu tag trực tiếp tên 10 người chơi vào bài đăng trả nhiệm vụ.
Nhiệm vụ số 4 : tag Mod Nhân Sinh @Đạo Phong vào để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.

Các vị đạo hữu sẽ nhận và trả nhiệm vụ trong topic này. Và mời các vị đạo hữu thảo luận nhiệm vụ tại đây : [DBCH Nhiệm Vụ] - Thảo luận đường - Bàn về các nhiệm vụ của DBCH

Mức độ hoàn thành và phần thưởng nhiệm vụ:
Nhiệm vụ liên hoàn gồm 4 đầu mục nhiệm vụ. Trong đó:
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ : 25%
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ: 50%
 • Hoàn thành 3 nhiệm vụ: 75%
 • Hoàn thành 4 nhiệm vụ: 100%
Phần thưởng sẽ dựa vào các mức độ hoàn thành nhiệm vụ để trao giải.
 • Đối với mức 25% : bạn sẽ nhận được 1000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 2000 ngọc
 • Đối với mức 50%: bạn sẽ nhận được 2000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 5000 ngọc
 • Đối với mức 75%: bạn sẽ nhận được 5000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 10000 ngọc
 • Đối với mức hoàn thành toàn mỹ 100% : bạn sẽ nhận được 5000 ngọc và màu nick đặc biệt (chọn trong 7 màu mục ser - Postbit - Signature, thời hạn 14 ngày).
Các vị đạo hữu hay nhanh chân mang về những vật phẩm giá trị đặc biệt cho mình nào :chucmung::chucmung::chucmung:
cc @Niệm Di @Đạo Phong @pctrieu0812 @MaThiênHành @Độc Hành
Bạn @Tường Vy đã nhận nhiệm vụ (20/5/20)
Bạn @Ám Vệ đã nhận nhiệm vụ (20/5/20)
Bạn @lphminh đã nhận nhiệm vụ (24/5/20)
Bạn @Lục Lam đã nhận nhiệm vụ (25/5/20)
trả nhiệm vụ
Các bạn mình:
@Lục Lam
@LụcDươngTiểuSinh
@Quỷ_Vương
@Đừngtráchtavôtình
@Nhược Vi Quân Cố
@Vạn_Quỷ_Tôn
@_Vu_
@Quân_Mạc_Tiếu
@Hoa Cỏ
@Hồ Ly Tiên Tử
:)
 
Status
Not open for further replies.

Top