[ĐK Dịch] Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ - Tuyển thành viên dịch

Độc Lữ Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Đăng ký dịch: Đại Mộng Chủ
Tác giả: Vong Ngữ
Thể loại: Tiên hiệp

1590045423657.png
Link đăng ký account: Reader - Đăng ký account
Link hướng dẫn dịch: [Phàm Nhân Tông] Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật
Link bản dịch: Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ
Link convert: Đại Mộng Chủ [C] - Vong Ngữ
Link lấy text: https://www.ptwxz.com/bookinfo/11/11257.html
Link thảo luận truyện: Luận Truyện - Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ - 大梦主

Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay góp sức hỗ trợ nhóm dịch!
 
Last edited:
Top