Luận truyện: Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ - Tiên hiệp (Top 10 Khởi Điểm tháng trước; Top 10 View last month)

Thiết Huyết
Thiết Huyết
Bảo Hoa Thánh Tổ bình luận:
Tam Muội Chân Hoả làm mù mắt Tôn Ngộ Không, có khi hoả này là Tam Muội Chân Hoả ko chừng.

Ngoài ra, theo Tây Du Ký, hình như Tam Muội Chân Hoả bài danh thứ 2, xếp sau Thái Dương Chân Hoả.

Xếp hạng 1 chắc là nghiệp hỏa :D
 
Đọc thêm tại: Luận Truyện Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ - Tiên hiệp (Top 10 Khởi Điểm tháng trước; Top 10 View last month)