Chú Ý Dong Binh Hồi Sinh - Kết Minh Thiên Hạ

Niệm Di

Luyện Khí Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ
Ngọc
52,501
Tu vi
38
Xin chào các Nam anh hùngNữ cường nhân,

Vạn lý độc hành vạn lý sầu,

Đường đời cô độc đường đời tư.
Cho ta một chút tình tri kỉ,

Để bước độc hành bớt ưu tư.

Đúng như tên gọi, Dong Binh Công Hội, sẽ là nơi để tất cả mọi người trong diễn đàn tự do đưa ra và nhận trả nhiệm vụ, kết minh, kết giao, nắm tay nhau cùng thực hiện những nhiệm vụ gian khó giữa thế nhân, cốt yếu là vì ngọc, thứ yếu là kết giao những mối tình thâm.

Và đặc biệt hơn nữa, đây sẽ là nơi mọi người có thể tiếp nhận nhiệm vụ đặc biệt của Hội Trưởng (Mod Box) để nhận các vật phẩm Đặc Biệt không mua được ở Phường Thị.

Tiêu chí:

Không có giới hạn về nhiệm vụ - Chỉ cần ngọc đủ động lòng người!


Không có người lăn tăn vì ngọc - Chỉ sợ không học được cách để chơi!

Hãy tạo sự khác biệt cho bạn – Bởi vì bạn là duy nhất và không thay thế được!

***Có 3 loại nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ các bạn có thể đưa ra và nhận:

 • Dịch gấp chương truyện,
 • Vá chương sót chưa kịp làm,
 • Dịch liền vài chương trả ngay trong tuần,
 • Nhờ làm thơ tiếng Việt cho một đoạn thơ tiếng Trung trong chương truyện,
 • Nhờ làm thơ đề tự chương truyện,
 • Hỏi tên một bộ truyện hay nhưng đã trót quên tên,
 • Bạn là converter, đột ngột không thể online vài ngày, muốn nhờ một người convert giúp chương để các độc giả không bị "đói"
 • ........
Tóm lại: nhiệm vụ là tất cả những gì bạn có thể nghĩ ra, miễn là bạn có đủ ngọc để đưa ra mức giá có người muốn nhận!

2. Nhiệm vụ đặc biệt từ Dong Binh Công Hội:

Đây là nhiệm vụ liên hoàn bao gồm nhiều đầu mục nhiệm vụ. Mỗi tuần Hội Chủ (Mod box) sẽ đưa ra một nhiệm vụ liên hoàn với các đầu mục khác nhau nhằm tạo sự phong phú cho người thực hiện. Các đầu mục nhiệm vụ bao gồm:

 • Nhiệm vụ Box Thảo Luận
 • Nhiệm vụ Box Nhân Sinh
 • Nhiệm vụ Box Ẩm Thực
 • Nhiệm vụ Box Dịch
 • Nhiệm vụ Box Convert
 • Nhiệm vụ Box Sưu Tầm
 • Nhiệm vụ Box Sáng Tác
 • Nhiệm vụ Lầu Thơ
 • ..........
Mỗi nhiệm vụ sẽ bao gồm 4 đầu mục nhiệm vụ.
 • Chính BQT DBCH sẽ ra nhiệm vụ liên hoàn. Các mức độ hoàn thành nhiệm vụ như sau:
Nhiệm vụ liên hoàn gồm 4 đầu mục nhiệm vụ. Trong đó:
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ : 25%
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ: 50%
 • Hoàn thành 3 nhiệm vụ: 75%
 • Hoàn thành 4 nhiệm vụ: 100%
Phần thưởng sẽ dựa vào các mức độ hoàn thành nhiệm vụ để trao giải.
 • Đối với mức 25% : bạn sẽ nhận được 1000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 2000 ngọc
 • Đối với mức 50%: bạn sẽ nhận được 2000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 5000 ngọc
 • Đối với mức 75%: bạn sẽ nhận được 5000 ngọc hoặc một vật phẩm tùy ý trị giá 10000 ngọc
 • Đối với mức hoàn thành toàn mỹ 100% : bạn sẽ nhận được 5000 ngọc và màu nick đặc biệt (chọn trong 7 màu mục User - Postbit - Signature, thời hạn 14 ngày). Về cách thức giao nhận nhiệm vụ và quy định, mời đạo hữu xem tại đây :
  • Cách Hoạt Động
   • Nếu bạn A đưa ra một nhiệm vụ với giá "x" ngọc, thì cần chuyển trước cho Mod số ngọc là (x+x*15%) để làm tin:
    Ngọc phải chuyển ngay khi đưa ra nhiệm vụ = (x + x*15/100)

    Bạn B nhận nhiệm vụ, thực hiện, sau đó hoàn trả A. A vào xác nhận thì sẽ đươc Mod trả số ngọc "x".

    Trong 15% bạn A phải cộng thêm khi đưa ra nhiệm vụ bao gồm: 10% làm phí chuyển ngọc từ BQT cho bạn B. 5% giữ vào quỹ chung phục vụ các event và khen thưởng.

    Ví dụ với A ra giá dịch gấp 1 chương trả trong 1 ngày, giá 1000 ngọc:
    View attachment 11678
   • A: người đưa nhiệm vụ

    B: người nhận nhiệm vụ

    Hội Trưởng: Mod box (kiểm tra số liệu, nhận ngọc và hoàn trả ngọc)

    Hội Phó: Trợ Lý Mod (kiểm tra kết quả nhiệm vụ và thống kê số liệu)

    Sau khi nhận đươc 1150 ngọc từ A, số tiền Mod được giữ lại làm quỹ khen thưởng về sau là 5% = 50 ngọc chứ không phải 150 ngọc, Bởi vì 100 ngọc sẽ là phí bị mất khi chuyển tiền (10% tổng giá trị)

    + Quá trình giao - nhận - trả - xác nhận hoàn thành nhiệm vụ: yêu cầu tag nick Hội Phó(Trợ Lý Mod) và Mod , khi có like từ nick Hội Phó hoặc Mod tức là đã được chứng thực.
    + Nếu quá thời hạn nhiệm vụ mà vẫn chưa có người nhận: Mod sẽ hoàn trả lại số ngọc đúng bằng số ngọc mà người đưa nhiệm vụ đã treo thưởng + 10% là số phí đã mất khi người ra nhiệm vụ chuyển ngọc cho Mod (5% là phí thuê dịch vụ, sẽ không được nhận lại.)

    Ví dụ cụ thể:
    B1: @argetlam7420 comment ngay dưới bài viết này rằng: Cầu cao nhân dịch đoạn thơ tiếng Trung là: (text tiếng Trung) - giá 2000 ngọc - tối đa 2 ngày - tag Mod & Hội Phó - đã chuyển ngọc

    B2: Như vậy @argetlam7420 phải chuyển ngay cho nick Mod số ngọc là: (2000 + 2000*15%) = 2.300 ngọc.

    B3: @Ly Tử nhận, giao trả sau 30 phút bằng cách comment: thơ (hoặc: thơ đã xong, mời @argetlam7420 check IB) - tag @argetlam7420 , @Hội.Trưởng @Hội.Phó

    B4: @argetlam7420 nhận, kiểm tra, comment: đã hoàn thành đúng yêu cầu @Hội.Trưởng @Hội.Phó

    B5: @Hội.Trưởng chuyển trả cho @Ly Tử số tiền nhiệm vụ là: 2000 ngọc. Giữ lại 100 ngọc (5%) để làm quỹ hội, 200 ngọc còn lại bị tính vào phí mất khi chuyển tiền (10%).

    Trường hợp sau 2 ngày đăng lên (hết thời hạn nhiệm vụ yêu cầu) vẫn chưa có người nhận: Mod sẽ hoàn trả lại @argetlam7420 số ngọc là 2.200 ngọc = số ngọc đã đưa ra nhiệm vụ + phí 10% đã mất khi chuyển lần đầu cho Mod (5% phí thuê dịch vụ không được nhận lại).

    Quy định đối với người ra nhiệm vụ:

    Spoiler

    a. Đối với các nhiệm vụ cần gấp: xin hãy đặt dòng "Cần gấp - giá cao" bằng chữ đỏ. Với các nhiệm vụ dịch, convert, sưu tầm, đả tự: buộc phải phá giá, ít nhất là x5 so với lương hiện tại; Các nhiệm vụ khác sẽ được Mod gợi ý về giá cả. nhưng nếu nhận không hoàn thành cũng sẽ bị phạt nặng hơn. Xin xem kỹ trong điều 6/ Quy chế thưởng - phạt ở dưới.

    b. Trường hợp người nhận đã trả nhiệm vụ nhưng người ra nhiệm vụ không trả lời về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận kết quả đó, thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày người nhận nhiệm vụ trả kết quả, Mod sẽ tự đánh giá phần kết quả đó, và xem việc "im lặng" của người ra nhiệm vụ là đã đồng ý với đánh giá của Mod. Nếu qua quá trình đánh giá, Mod xác nhận nhiệm vụ đã được hoàn thành, thì sẽ thanh toán ngọc cho người nhận nhiệm vụ trên cơ sở số ngọc công hội đã nhận của người ra nhiệm vụ.

    c. Trường hợp người ra nhiệm vụ muốn thu hồi nhiệm vụ không vì một lý do thích đáng nào cả (lý do nào là thích đáng sẽ tùy thuộc vào quyết định của các thành viên thuộc BQT Biệt Đội), thì người ra nhiệm vụ sẽ được hoàn trả số ngọc phần thưởng mà đã chuyển trước, nhưng mất đi 10% giá trị phần thưởng. Nếu có lý do thích đáng, người ra nhiệm vụ sẽ được hoàn lại toàn bộ giá trị số tiền thưởng của nhiệm vụ đã ra.

    d. Trường hợp người ra nhiệm vụ muốn thu hồi nhiệm vụ vì một lý do chính đáng sau khi đã chấp nhận nhiệm vụ quá 07 ngày trở lên, Mod sẽ hoàn trả số ngọc phần thưởng mà người ra nhiệm vụ đã chuyển trước, nhưng sẽ trừ đi 10% tổng giá trị giải thưởng.

    e. Trường hợp quá thời hạn nhiệm vụ mà vẫn chưa có người nhận (không một ai nhận nhiệm vụ): Mod sẽ hoàn trả lại số ngọc đúng bằng số ngọc mà người đưa nhiệm vụ đã treo thưởng + 10% là số phí đã mất khi người ra nhiệm vụ chuyển ngọc cho Mod (5% là phí thuê dịch vụ, sẽ không được nhận lại.)

    g. Trường hợp người ra nhiệm vụ ứng trước một khoản tiền nhất định là N để treo nhiệm vụ và không nói gì thêm, thì khoản tiền đó sẽ tính là đã cộng cả 15% phí. 5% của tổng số này sẽ không được trả lại nếu nhiệm vụ hết thời hạn mà không ai nhận, hoặc nhiệm vụ kết thúc mà khoản đặc cọc vẫn chưa hết.

    Quy định đối với người nhận nhiệm vụ:
   • Khi nhận các nhiệm vụ có thời hạn dài trên 1 tuần như chủ trì event, đả tự, sưu tầm: cần báo tình hình tiến độ mỗi tuần với người ra nhiệm vụ.
    b. Với nhiệm vụ dịch: Dịch giả thường trực trong nhóm dịch của một bộ truyện không được nhận chính truyện mình đang làm.
    c. Mỗi người chỉ được phép nhận tối đa 4 nhiệm vụ/lần nhận, sau khi trả xong mới được nhận tiếp.

  • Quy chế phạt:

   Đối với nhiệm vụ cá nhân:
   • Nhận nhiệm vụ nhưng không hoàn thành: trừ ngọc, không có ngọc hoặc không đủ ngọc trong nick thì ngọc sẽ bị âm, chứ không về 0. Giá khấu trừ tính bằng 50% phần thưởng, ví dụ nhận một chương giá 2000n, không hoàn thành, sẽ phải bỏ tiền túi trả cho Mod là: 2000*50/100 = 1000n

    b. Nhận loại nhiệm vụ cần gấp, giá cao nhưng không hoàn thành: bị ban nick 1 ~ 3 ngày tùy theo mức độ và trừ vào ngọc của bản thân người đó (như trên)

    c. Nhận biên nhưng khi trả bị người đưa ra nhiệm vụ báo lại rằng rất sơ sài: mất 100% phần thưởng biên (không được Mod chuyển tiền, chứ không mất ngọc trong túi như 2 trường hợp trên)
  • Quyền lợi khi giao và nhận nhiệm vụ trong Dong Binh Công Hội:
   • Hạn chế tối đa việc bị bỏ ngang chương đã nhận, hoặc bỏ nhiệm vụ đã nhận
   • Nhanh chóng có ngọc, thậm chí nhanh hơn cả kiếm ngọc từ hoạt động lan điệp.
   • cách duy nhất để được set màu đặc biệt cho nick , nếu hoàn thành hoàn mỹ 100% nhiệm vụ từ BQT Dong Binh Công Hội (vật phẩm có thời hạn 1 tháng).
   • Ưu đãi khác nếu có, cập nhật sau.
  [*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*]
3. Nhiệm Vụ đặc biệt do chính smod/admin treo thưởng thông qua Dong Binh: Phần thưởng có thể rất hấp dẫn.

----------------
Lưu ý:

1 -
Đối với các "nhiệm vụ chỉ cần 1 người thực hiện" do các vị Tu Tiên giả trong toàn giới diện đưa ra, bản Hội sẽ xác nhận người vào comment nhận nhiệm vụ đầu tiên là người hợp cách.

2 - Đối với các chuỗi nhiệm vụ do Dong Binh Công Hội (hoặc Admin/Smod) công bố, nếu có nội dung nào liên quan đến mảng Dịch/Convert/Sưu Tầm đòi hỏi các vị Dong Binh thực hiện thao tác Dịch/Convert/Sưu tầm, thì người nào comment nhận nhiệm vụ trước sẽ được ưu tiên chọn chương trước, từng vị Dong binh sau đó cần phải chọn các chương truyện khác với tất cả các comment trước mình.


Đường link tham khảo:

[DBCH Nhiệm Vụ] - Bảng công bố nhiệm vụ của Tu Tiên giả
[DBCH Nhiệm Vụ] - Nơi nhận Nhiệm Vụ - báo hoàn thành Nhiệm Vụ
[DBCH Nhiệm Vụ] - Thảo luận đường - Bàn về các nhiệm vụ của DBCH

Đây là topic thông cáo - không phải là nơi giao nhận nhiệm vụ. Bản Hội sẽ lập topic cho những vị Tu tiên giả giao - nhận nhiệm vụ sau! Mong nhận được sự ủng hộ của toàn giới Bạch Ngọc./.

Bản Hội kính bút,

Thay mặt Dong Binh Hội Chủ
Quân sư quạt mo Tiểu Niệm Niệm đáng yêu.


CC: @Hồ Ly Tiên Tử @pctrieu0812 @Độc Hành @fox9 @Vong Mạng @Sided Lovettt @phuongkta1 @cglcb @Hoa Cỏ @Mạt Thế Phàm Nhân
 
Last edited by a moderator:

Niệm Di

Luyện Khí Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Thiên Phủ
Ngọc
52,501
Tu vi
38
Ta muốn giết người được ko, ngọc đại gia ta ko thiếu :2cb5cqv:
Đa tạ Hoa chủ đã ủng hộ - Do bản Hội không phải là Sát Nhân đường, nên việc ám sát, diệt môn bản Hội không nhận! Tuy nhiên, nếu Hoa chủ muốn đánh mặt ai đó bằng các hình thức: Cà khịa bằng thơ văn/ Khẩu nghiệp bằng ca dao, tục ngữ... Bản Hội tin rằng, sẽ có rất nhiều những vị tài tuấn khắp nơi hưởng ứng theo.

Chúng ta bài trừ Võ đấu - nêu cao Văn đấu, để tô điểm nên một chốn Bạch Ngọc phồn hoa.
 

Haihoatac

Tầm Tiên
Ngọc
132
Tu vi
5
Đa tạ Hoa chủ đã ủng hộ - Do bản Hội không phải là Sát Nhân đường, nên việc ám sát, diệt môn bản Hội không nhận! Tuy nhiên, nếu Hoa chủ muốn đánh mặt ai đó bằng các hình thức: Cà khịa bằng thơ văn/ Khẩu nghiệp bằng ca dao, tục ngữ... Bản Hội tin rằng, sẽ có rất nhiều những vị tài tuấn khắp nơi hưởng ứng theo.

Chúng ta bài trừ Võ đấu - nêu cao Văn đấu, để tô điểm nên một chốn Bạch Ngọc phồn hoa.
Ồ nghe cũng hay vậy để ta mời bằng hữu xem :qlufifn: :qlufifn: :qlufifn: @Thập Dạ @Ăn Mày Dĩ Vãng @Mặc Tô( Tô Minh) @VấnThiên @Cua Ẩn Sĩ @vind v.v...
 

Top