Cho mk hỏi

Status
Not open for further replies.

Thông Thiên Mộc

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Trial-Moderator
Chuyển Ngữ Quán Thông
Phu Quân của Juvia
Ngọc
730
Tu vi
50
Cho mk hỏi Ngọc kiếm như thế nào ạ
:hepvrku: ngọc ở giới diện này có 2 cách đơn giản để kiếm. 1) ôm bắp đùi đại gia 2) sưu tầm, convert, dịch, sáng tác truyện hoặc đăng các bài viết tin tức hay ho trong nhân sinh. Chúc bạn may mắn, tý nữa sẽ có người dẫn link topic liên quan vấn đề này cho bạn.
 
Status
Not open for further replies.

Top