Luận Truyện Thâm Dạ Nhạc Viên - Đại Nguyên Bảo

Hồ Ly Tiên Tử

Chân Tiên Trung Kỳ
Moderator
Dong Binh Hội Chủ
Ngọc
7,509
Tu vi
2,077
Hôm trước admin mới chỉ cho mỗ post bài chỗ đó. Nhưng truyện nào thì soát, góp ý ngay link luận của truyện đó thì hợp lý hơn nhỉ.
Mị cũng đang suy nghĩ như vậy. Nếu để mọi người vào soát lỗi tại link luận truyện thì các bạn sẽ giao lưu với dịch giả được nhiều hơn. Và hiện tại chưa cập nhật được bộ nào cần soát, bộ nào không nên tạm khóa.
 

Hoa Cỏ

Hợp Thể Hậu Kỳ
Moderator
Trợ Lý Phường Thị
Ngọc
76
Tu vi
1,208
Mị cũng đang suy nghĩ như vậy. Nếu để mọi người vào soát lỗi tại link luận truyện thì các bạn sẽ giao lưu với dịch giả được nhiều hơn. Và hiện tại chưa cập nhật được bộ nào cần soát, bộ nào không nên tạm khóa.
Nếu ai muốn soát lỗi gấp cho đầu truyện nào đó có thể vào treo nv ở công hội mà :7wyibtl:
 

Quân_Mạc_Tiếu

Phàm Nhân
Trial-Moderator
Ngọc
3,557
Tu vi
0
Đệ nghe thử xem clip này phải bản dịch của đệ không? Nếu phải thì đi xử lý nó đi!
Bây giờ iêm phải làm sao?
Bây giờ iêm phải làm sao bây giờ?
Bây giờ iêm thật bất ngờ!
Bất ngờ như vậy bây giờ nàm thao?
Bối rối quá, đội ngũ hóng hớt vào đây tư vấn giúp iêm với! :7obgkek:
Tag @Hồ Ly Tiên Tử @Niệm Di @Lục Lam @Haihoatac @Hoa Cỏ @lphminh @Nhược Vi Quân Cố @Ám Vệ @. . . .
 

Top