Luận Truyện Tình Yêu Hoa Cỏ - Truyện sáng tác cần góp ý - ném đá - thảo luận của Hoa Cỏ

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
22,305
Tu vi
5,748
Hoàng cung.

Ngự thư phòng.

Trong cái im lặng tuyệt đối của sự nghiêm trang ấy bỗng có âm thanh trầm thấp cất lên: (em cứ cảm thấy câu này sao sao ý.)

- Phụ hoàng cho gọi thần nhi? (Nhi thần nhỉ?) *

Tiếp sau đó là âm thanh già nua hồi đáp:

- Ừ. Nhị hoàng tử, con đến rồi à?

- Vâng. Phụ hoàng có phân phó gì xin người cứ nói.

- Đúng là ta có chuyện muốn nói với con! Ta có một kế hoạch gọi là "Câu cá", ta muốn con làm mồi câu.

- Vâng. Phụ hoàng dạy sao con xin nghe vậy.

- Được. Để câu được cá, ta cần con rời khỏi hoàng cung.

- Vâng, phụ hoàng.

- Sau đó con đến bên bờ Bảo Định Giang câu cá cho ta. Con cá càng lớn càng tốt. Nếu con câu được cá trước khi lão già nhà ta quy tiên càng tốt hơn nữa.

- Vâng.

Tiếp sau đó là toàn bộ kế hoạch câu cá của vị vua già. Câu kết của ông lại khiến cho lòng người chua xót:

- Hoàng nhi, ta biết ta làm như vậy sẽ khiến con chịu thiệt thòi.

- Là con tình nguyện.

- Ta hiện tại là một vì quân vương, ta thay mặt bách tính lê dân, thay mặt cho hoàng đệ của con… xin cúi đầu cảm ơn con! Kim Long, đây có lẽ là lần cuối cùng ta gọi tên con.

- Vâng.

- Con lui xuống đi.

- Vâng.

*
Xưng với vua:

– Các con: nhi thần, hoàng nhi

– Gọi vua cha: phụ hoàng

– Gọi mẹ: mẫu hậu

– Các quan tâu vua : bệ hạ, thánh thượng, đại vương

– Các thê thiếp (bao gồm cả vợ) xưng: Thần thiếp

– Các quan tự xưng: hạ thần, thần,
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
22,305
Tu vi
5,748
Tiếp sau đó là toàn bộ kế hoạch câu cá của vị vua già. Câu kết của ông lại khiến cho lòng người chua xót:

- Hoàng nhi, ta biết ta làm như vậy sẽ khiến con chịu thiệt thòi.

Sau đó Hoàng Thượng nói toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho chuyến "câu cá" lần này của ngài cho Kim Long.

- Hoàng nhi, phụ vương khiến con chịu thiệt rồi.


@Hoa Cỏ :107: em không dám biên, vì văn phong tỷ khác em....
 

Hoa Cỏ

Hợp Thể Hậu Kỳ
Moderator
Trợ Lý Phường Thị
Ngọc
223
Tu vi
1,163
Tiếp sau đó là toàn bộ kế hoạch câu cá của vị vua già. Câu kết của ông lại khiến cho lòng người chua xót:

- Hoàng nhi, ta biết ta làm như vậy sẽ khiến con chịu thiệt thòi.

Sau đó Hoàng Thượng nói toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho chuyến "câu cá" lần này của ngài cho Kim Long.

- Hoàng nhi, phụ vương khiến con chịu thiệt rồi.


@Hoa Cỏ :107: em không dám biên, vì văn phong tỷ khác em....
:cqdbnzy:
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
22,305
Tu vi
5,748
Hoàng cung.

Ngự thư phòng.

Trong cái im lặng tuyệt đối của sự nghiêm trang ấy bỗng có âm thanh trầm thấp cất lên:

- Phụ hoàng cho gọi nhi thần?

Tiếp sau đó là âm thanh già nua hồi đáp:

- Nhị hoàng tử đến rồi à?

- Phụ hoàng có gì phân phó.

- Ta có chuyện muốn nói với con! Ta có một kế hoạch gọi là "Câu cá". Nhưng mồi câu con chính là mồi câu cho kế hoạch lần này.

- Nhi thần tuân mệnh.

- Được. Để câu được cá, ta cần con rời khỏi hoàng cung.

- Vâng, phụ hoàng.

- Sau đó con đến bên bờ Bảo Định Giang câu cá cho ta. Con cá càng lớn càng tốt. Nếu có thể con hãy làm ch cá cắn câu trước khi lão già nhà ta quy tiên.

- Vâng.

- Hoàng nhi, ta biết ta làm như vậy sẽ khiến con chịu thiệt thòi.

Sau đó Hoàng Thượng nói toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho chuyến "câu cá" lần này của ngài cho Kim Long.

- Hoàng nhi, phụ vương khiến con chịu thiệt rồi.

- Là do nhi thần cam tâm tình nguyện.


- Thân là Quân Vương một nước, ta thay mặt lê dân bách tính Đại Quyển quốc, thay mặt cho hoàng đệ của con...cúi đầu tạ ơn con! Kim Long, có lẽ đây là lần cuối cùng ta gọi tên con.

- Phụ hoàng...

- Con lui xuống đi.

- Nhi thần tuân mệnh
@Hoa Cỏ tỷ thấy ổn không?
 

Top