Chú Ý Báo Danh Đăng Ký Và Nâng Bậc Dịch Giả

Tiểu Tán Tu

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Tinh Tiến
Ngọc
358
Tu vi
24
Đệ xin báo danh nâng cấp dịch giả:
Hiện tại: Thái Tuế
Nâng cấp: Trường Sinh
Số chương đã dịch : 70
Chi tiết:
Tử dương489490508509510513514515
PNTT 21188119111931196121112291246125012511252125312601261126212751281129712981300
BGTLLQ243244250251256257270272280290306320324325326330349350353
380379378377376375391392393394395396399402403404405406409
410411412433434
 

Tiểu Tán Tu

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Tinh Tiến
Ngọc
358
Tu vi
24
Đệ xin báo danh nâng cấp dịch giả:
Hiện tại: Thái Tuế
Nâng cấp: Trường Sinh
Số chương đã dịch : 70
Chi tiết:
Tử dương489490508509510513514515
PNTT 21188119111931196121112291246125012511252125312601261126212751281129712981300
BGTLLQ243244250251256257270272280290306320324325326330349350353
380379378377376375391392393394395396399402403404405406409
410411412433434
@kethattinhthu7 thất huynh ơi, đệ vẫn chưa lên trường sinh :(
 

Top