Chú Ý Báo Danh Đăng Ký Và Nâng Bậc Dịch Giả

Vạn Cổ

Luyện Hư Hậu Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
107,913
Tu vi
888
Báo danh xin set icon Bích Ngọc Dịch Giả dùm cho tỷ @Cua Đá (đã được đương sự đồng ý)
CHỈ SET ICON - không set danh hiệu
Bằng chứng:

Tháng 10: 05 chương
Báo lương dịch tháng 10:
Bộ truyện: Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên
Biên: cả nhóm tự biên cho nhau.

STTNGƯỜI DỊCHSỐ CHƯƠNGCHƯƠNGLƯƠNG
1@VoMenh134, 5, 45, 46, 52, 53, 57, 61, 65, 69, 70, 86, 9513,000
2@BsChien676 - 44, 47 - 51, 54 - 56, 58 - 60, 62 - 64, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 78, 82, 83, 87 - 91,67,000
3@Doãn Đại Hiệp768, 76, 79, 81, 85, 93, 947,000
4@Cua Đá573, 77, 80, 84, 925,000
TỔNG CỘNG92 92,000
THỰC NHẬN10% phí chuyển khoản101,200

Về lương thưởng, nhờ Mod tính dùm ạ. Đa tạ!!!

Tháng 11: 13 chương
Cho tiểu Vô báo lương Dịch ạ:
Truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên
- @VoMenh dịch 29 chương - 100, 102, 108, 109, 110, 114, 115, 125, 127, 130, 137, 146, 154, 156, 157, 158, 165, 166, 171, 176, 185, 186, 192, 198, 199, 206, 209, 211, 214 ==> 29.000 ngọc
- @BsChien dịch 65 chương - 98, 99, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 116, 117, 122, 123, 124, 126, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 152, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 202, 203, 204, 205, 211, 212, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226 ==> 65.000 ngọc
- @Doãn Đại Hiệp dịch 24 chương - 101, 103, 113, 119, 120, 121, 128, 129, 133, 139, 148, 155, 159, 161, 172, 177, 178, 188, 189, 190, 201, 207, 210, 216 ==> 24.000 ngọc
- @Cua Đá dịch 13 chương - 96, 97, 118, 140, 149, 153, 160, 187, 191, 208, 213, 215, 221 ==> 13.000 ngọc
TỔNG CỘNG: 131 chương = 131.000 NGỌC


Truyện Cửu Thiên - Hắc Sơn Lão Quỷ
- @VoMenh dịch chương 5 (2818 từ) ==> 1.409 ngọc
- @Cửu Dao dịch chương 1,2,3 (8954 từ) ==> 4.477 ngọc, chương 4,6,7 = 3.000 ngọc ==> tổng = 7.477 ngọc
TỔNG CỘNG: 07 chương = 8.886 NGỌC => CHUYỂN CHO BẠN @Cửu Dao
dùm đệ luôn nha :D

Đa tạ!

tag @kethattinhthu7 @Độc Hành @Mink
Tháng 12: Chương 252, 267 truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên (Đã đăng trên Reader)
Và một số chương của truyện Tử Dương. Nhưng cơ bản là đã đủ 20 chương trong bộ Lệ Quỷ

Nhờ huynh @kethattinhthu7 set icon dịch giả cho @Cua Đá , không set danh hiệu a.
CC: @Mink @Độc Hành
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
65
Tu vi
0
Báo danh xin set icon Bích Ngọc Dịch Giả dùm cho tỷ @Cua Đá (đã được đương sự đồng ý)
CHỈ SET ICON - không set danh hiệu
Bằng chứng:

Tháng 10: 05 chươngTháng 11: 13 chương


Tháng 12: Chương 252, 267 truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Thất Nguyệt Tửu Tiên (Đã đăng trên Reader)
Và một số chương của truyện Tử Dương. Nhưng cơ bản là đã đủ 20 chương trong bộ Lệ Quỷ

Nhờ huynh @kethattinhthu7 set icon dịch giả cho @Cua Đá , không set danh hiệu a.
CC: @Mink @Độc Hành
Đã set.
 

Sided Lovettt

Đạo Tổ Địa Cảnh
Super-Moderator
Thất đệ, tỷ muốn icon nhưng giữ màu nick màu xanh ngọc của Thanh ngọc ký giả được hem?


Cảm ơn đệ
Màu nick dịch giả mạnh hơn các nhóm khác, đặc quyền chọn màu nick chỉ dành riêng cho thành viên BQT nên không được rồi, tỷ lựa chọn thôi.
Nếu vậy thì mua đổi màu nick trong Phường Thị để set lại màu khác với màu dịch giả có được không nhỉ :41:
 

Top