Chú Ý Báo Danh Đăng Ký Và Nâng Bậc Dịch Giả

Mink

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
7,776
Tu vi
1

Vong Mạng

Đại La Hạ Vị
Super-Moderator
Thẩm Phán TTP
Ngọc
866
Tu vi
3,911
Em báo danh để được set dịch giả thái tuế.
Hoàng đình: chương 26-28, chương 53-57, chương 93-94, chương 101-102, chương 104-105, chương 111-115.
Link truyện: https://bachngocsach.com/reader/hoang-dinh
Rung động chương 14.
Link truyện: https://bachngocsach.com/reader/rung-dong
Tổng 20 chương.
Tag mod @Nguyên Anh @Vong Mạng
Ok rồi bấy bì :D
À, cái này xem như anh xóa nợ danh hiệu để đổi tên lần 3 cho em luôn nhé. Nhưng mà cố gắng được top Dịch giả tháng thì càng tốt.
 

Top