Chú Ý Báo Danh Đăng Ký Và Nâng Bậc Dịch Giả

Dr.River

Luyện Hư Hậu Kỳ
Ngọc
51
Tu vi
831
Những bạn nào hội đủ yêu cầu gia nhập nhóm Dịch Giả, vui lòng báo danh tại đây !

* Điều kiện gia nhập:
Mỗi tài Khoản chỉ được phép tham gia nhóm khi đã dịch tối thiểu 20 chươngđã được đăng tải trên BNS.

* Cách thức gia nhập:
Sau khi hội đủ yêu cầu, user vào topic này báo danh những chương truyện đã được đăng, và vào link bên cạnh để gửi yêu cầu tham gia nhóm: http://bachngocsach.com/forum/profile.php?do=editusergroups

* Đặc trưng của nhóm:
Nhóm Dịch Giả được chia làm 5 cấp độ khác nhau, mỗi cấp độ đều có một title ở dòng thứ nhất, sau khi đạt cấp độ cao hơn thì title của cấp độ thấp sẽ bị xóa bỏ và thay bằng title của cấp độ cao; màu sắc của title cùng màu với nhóm.

* Quyền lợi của Dịch Giả: được thiết lập màu nick thành màu xanh, và được hưởng một trong những title tương ứng với những cấp độ sau:
  • Thái Tuế (20 chương trở lên)
  • Trường Sinh (70 chương trở lên)
  • Thiên Phủ (300 chương trở lên)
  • Tử Vi (500 chương trở lên)
  • Chung Cực BN Thiên Tôn (1000 chương trở lên)

* Điều khoản chính:
Với dịch giả đạt cấp độ Chung Cực BN Thiên Tôn: được xét quyền lợi của Thần Long (được tham gia trực tiếp vào các quyết sách từ Ban Quản Trị). Nếu trong vòng 6 tháng dịch giả này không có chương dịch và được đăng tải trên BNS, khi đó quyền Thần Long sẽ bị cắt bỏ.


Khi lên mỗi cấp thì sẽ đưởng thưởng Điểm thành tích

Dịch giả

D1. Bích ngọc Dịch giả Thái Tuế (20 chương) : 5 điểm
D2. Bích Ngọc Dịch giả Trường Sinh (70 chương) : 10 điểm
D3. Bích Ngọc Dịch giả Thiên Phủ (300 chương) : 25 điểm
D4. Bích Ngọc Dịch giả Tử Vi (500 chương) : 50 điểm
D5. Chung Cực Bích Ngọc Thiên Tôn (1000 chương) : 100 điểmĐây là topic chỉ dành cho việc báo danh, nghiêm cấm mọi trường hợp spam trong này.
 
Last edited by a moderator:

nhatchimai

Hóa Thần Hậu Kỳ
Ngọc
51
Tu vi
529
Thế giới tu chân: 12 chương http://bachngocsach.com/showthread.php?t=225
Phong Ngự: 15 chương http://bachngocsach.com/showthread.php?t=760
Phàm nhân tu tiên: 3 chương http://bachngocsach.com/showthread.php?t=2066
Tiên Ấn: 30 chương http://bachngocsach.com/showthread.php?t=900
Chích thủ già thiên: 83 chương http://bachngocsach.com/showthread.php?t=225
Tiên Hồi: 14 chương http://bachngocsach.com/showthread.php?t=950
----------------
Tổng cộng: 157 chương.

Về việc dịch và post thì huynh để tạm 2 tháng đi. Vì nhiều người sẽ tuỳ lúc có việc bận bất ngờ.

vnhero nói:
Đã set nhóm Dịch Giả
 

phuthuyhog

Luyện Hư Hậu Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
831
BLTT :48
http://bachngocsach.com/showthread.php?t=1817 (#3)
http://bachngocsach.com/showthread.php?t=1808&page=13
ta là tên trộm:1
http://bachngocsach.com/showthread.php?t=1310&page=3 (#15)
thế giới tu chân:1
http://bachngocsach.com/showthread.php?t=1414&page=22 (#107)
tiên quốc đại đế :2
http://bachngocsach.com/showthread.php?t=2223
tru tiên ff: 1
http://bachngocsach.com/showthread.php?t=2517
vạn quỷ chi tổ :1
http://bachngocsach.com/showthread.php?t=2542
..............................
tổng cộng là 54 chương

p/s:hero huynh ơi,chỉ cần báo danh lần này thôi,về sau là tự động cập nhật hay là lại phải vào báo lại lần nữa???? =.=!
vnhero nói:
Đã set nhóm Dịch Giả
(Khi nào vượt cấp thì phải vào báo danh tiếp chứ lão ^_^)
 

Top