Lại thêm một trò chơi nho nhỏ nhân ngày dịch

Cô Gái Hiền Nhất 4rum

Kim Đan Trung Kỳ
Ngọc
2.603,06
Tu vi
152,50
Có một trò chơi nho nhỏ như vầy, các bạn thấy nhàm chán quá có thể tự chơi một mình chờ qua mùa dịch, ấy là tìm những mối quan hệ về thanh điệu trong tiếng Việt. Như ở đây là mối quan hệ giữa dấu nặng và dấu huyền.

Nếu các bạn để ý sẽ thấy,
- dụng (sử dụng) là dùng;
- ngoại là ngoài;
- loại là loài;
- vị là vì (như vị kỷ là vì mình);
- nhị là nhì (thứ nhất thứ nhì);
- lợi là lời (sinh lợi là sinh lời);
- vạn là vàn (muôn vàn)
- ...Gần đây có bạn hỏi tụi mình nghĩa của đoạn này:

"Hay đi hay đến lại hay làm
Chuyện đời hay dở mặc thế gian
Hãy kịp mau mau mà tỉnh lại
Kẻo nữa quá tin lại mắc nàn."

"Mắc nàn" chính là "mắc nạn" vậy.

Tất nhiên là không phải từ nào cũng ứng với quy luật này. Ví dụ không thể nói vì "ngoại" là "ngoài" nên "nội" là "nồi". Các bạn rảnh rỗi có thể ngồi nghĩ xem còn trường hợp nào tương tự như vậy không. Nghĩ cho đỡ chán vậy thôi chứ tui cũng chẳng biết chuyện này có ý nghĩa gì với nhân sinh của quý vị nữa. Tuy nhiên, mỗi like các bạn nhận được đều tương ứng với 100 ngọc. Chỉ áp dụng cho người nói ra chữ đó đầu tiên, những người nói sau sẽ không tính, cũng không kể các ví dụ đã được nêu ra nhé!

Chúc mọi người chơi vui :xntowdq:


Tag tượng trưng: @Vivian Nhinhi @Cua Đá @Sherlock @Đô Đô bé bỏng @Hân Di @Diên Vĩ ...
 

Nhược Vi Quân Cố

Phi Thăng Kiếp
Có một trò chơi nho nhỏ như vầy, các bạn thấy nhàm chán quá có thể tự chơi một mình chờ qua mùa dịch, ấy là tìm những mối quan hệ về thanh điệu trong tiếng Việt. Như ở đây là mối quan hệ giữa dấu nặng và dấu huyền.

Nếu các bạn để ý sẽ thấy,
- dụng (sử dụng) là dùng;
- ngoại là ngoài;
- loại là loài;
- vị là vì (như vị kỷ là vì mình);
- nhị là nhì (thứ nhất thứ nhì);
- lợi là lời (sinh lợi là sinh lời);
- vạn là vàn (muôn vàn)
- ...Gần đây có bạn hỏi tụi mình nghĩa của đoạn này:

"Hay đi hay đến lại hay làm
Chuyện đời hay dở mặc thế gian
Hãy kịp mau mau mà tỉnh lại
Kẻo nữa quá tin lại mắc nàn."

"Mắc nàn" chính là "mắc nạn" vậy.

Tất nhiên là không phải từ nào cũng ứng với quy luật này. Ví dụ không thể nói vì "ngoại" là "ngoài" nên "nội" là "nồi". Các bạn rảnh rỗi có thể ngồi nghĩ xem còn trường hợp nào tương tự như vậy không. Nghĩ cho đỡ chán vậy thôi chứ tui cũng chẳng biết chuyện này có ý nghĩa gì với nhân sinh của quý vị nữa. Tuy nhiên, mỗi like các bạn nhận được đều tương ứng với 100 ngọc. Chỉ áp dụng cho người nói ra chữ đó đầu tiên, những người nói sau sẽ không tính, cũng không kể các ví dụ đã được nêu ra nhé!

Chúc mọi người chơi vui :xntowdq:


Tag tượng trưng: @Vivian Nhinhi @Cua Đá @Sherlock @Đô Đô bé bỏng @Hân Di @Diên Vĩ ...
Can = Cản ( can ngăn = cản ):2w2yq2l:
 

Top